Titel
Politieke peilingen, kan dat beter?
Geplaatst door
Bert Stoop
Samenvatting
Er is veel onvrede over de betrouwbaarheid en accuraatheid van politieke peilingen. Toch is dit simpelweg te verbeteren door de peilers af te rekenen op slechte voorspellingen.
Tekst

Onderstaande tekst is een bewerking van een item uit de parlementaire nieuwsbrief van 23 november, de dag na de Tweede Kamer Verkiezingen.

 

De peiling van Maurice de Hond komt het meest overeen met de werkelijke uitslag van Tweede Kamerverkiezingen. De Hond zat er in zijn Peil.nl slechts 13 zetels naast. Schaalde hij weliswaar zowel de PvdA als de PVV/Wilders 4 zetels te laag in, het CDA (41), de SP (26) en de SGP (2) en de PvdD (2) kregen van hem het juiste aantal Kamerplaatsen. De SP en Wilders, de twee grote winnaars van de verkiezingen, doen het trouwens al vanaf september goed in de ramingen van De Hond.

Hoewel Interview/NSS het juiste aantal zetels voor maar liefst zes partijen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP en de Partij voor de Dieren) juist voorspelde, zat het bureau behoorlijk mis bij de PvdA (+5) en PVV/Wilders (-5). Ook berekende het voor de SP 3 zetels minder dan de werkelijke uitslag. Al met al zat Interview/NSS er in totaal 16 parlementsplaatsen naast.

De voorspellingen van TNS-Nipo bleken het minst betrouwbaar. Het bureau dat pas enkele weken voor de verkiezingen startte met zijn peiling (veelal in opdracht van RTL Nieuws), zat er maar liefst 18 zetels naast. Dat verschil zat 'm hoofdzakelijk in de SP. De partij van Marijnissen rekende zich in de verwachting van TNS-Nipo rijk met 32 zetels, maar kreeg er uiteindelijk 26. Het bureau zat met 6 en 31 zetels overigens wel het dichtst bij de eindscore van PVV/Wilders (9) respectievelijk de PvdA (32).

Tot zover de Parlementaire Nieuwsbrief.

 

De kritiek op al deze peilers is dat zij te weinig gebruik maken van een aselecte steekproef, maar te veel vertrouwen op de kiezers die zich vrijwillig hebben aangemeld bij panels. Deze panels worden regelmatig en tegen vergoeding geraadpleegd via Internet. Sommige politieke partijen roepen hun leden op om zich voor deze panels aan te melden. Daarmee wordt de representativiteit bedreigd.

Maurice de Hond corrigeert prognoses met de klassieke formules om scheve verdeling recht te trekken. Daarmee kan hij natuurlijk niet het weglaten van meningen van mensen, die niet op Internet (willen of kunnen) komen, compenseren. Willen de peilers die mensen wel meenemen dan moeten ze relatief veel moeite en geld investeren. Maar opdrachtgevers zouden daarover hele zakelijke afspraken kunnen maken: diegene die er te ver naast zit, krijgt geen vervolgopdrachten meer. De peilers zullen dan eieren voor hun geld moeten kiezen en alles op alles zetten om een goede voorspelling te doen.

Gebruikte steekwoorden
verkiezingen, peilingen, prognoses, betrouwbaarheid
printversie
auteur mailen
sluiten