Titel
Voorbehoud of disclaimer
Geplaatst door
Bert Stoop
Samenvatting
Voorbehoud of disclaimer over juistheid artikelen, aansprakelijkheid, auteursrecht en copyright
Tekst
  • juistheid artikelen
  • melding onjuistheden en onregelmatigheden
  • aansprakelijkheid
  • auteursrecht en copyright

 

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

 

Deze artikelendatabase wordt uiteindelijk gevuld door het publiek, hier auteurs genoemd. Hoewel we er vanuit gaan dat iedere auteur probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die dat wil, mag teksten in de database inbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere auteurs en bezoekers betrekkelijk snel opvallen en worden gemeld. De webmaster behoudt zich daarom het recht voor om zonder overleg foute of kwetsende teksten te verwijderen.

Toegang tot het weblog txtxs.blogspot.com is niet openbaar en via moderatie van die bijdrages kan invloed worden uitgeoefend op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de teksten.

 

Ziet u een onjuistheid?

 

Als u meent een fout of een schending van de voorwaarden te bespeuren, meld dit dan in een formulier aan de webmaster.

 

Aansprakelijkheid

 

De beheerders en programmeurs van de artikelendatabase Txtxs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.

 

Auteursrecht teksten

 

Al het tekstuele materiaal op Txtxs valt onder de auteursrecht van de auteurs. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan aan de webmaster.

 

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

 

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media op Txtxs geldt dat deze vallen onder copyright en auteursrecht van de oorspronkelijke maker. Er is dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. Een auteur is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een andere media in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.

Gebruikte steekwoorden
voorbehoud, disclaimer, aansprakelijkheid, copyright, auteursrecht, juistheid
printversie
sluiten