Titel
Mijn reactie op Jos de Mul: Wittgenstein 2.0
Geplaatst door
Ted van Loon
Samenvatting
Aanvullende opmerking over Jos de Mul's stelling:Inhoeverre zal door de mediatic turn lineaire communicatie vervangen kunnen worden door databasecommunicatie.
Tekst

Link: Jos de Mul

 

Het  internet is een oraal gebeuren. Scholieren die vroeger nog geen drie woorden op papier wilden zetten, doe nu niets anders dan typen (chatten.sms-en etc.).

Aan emails worden niet die stijleisen gesteld die brieven worden gesteld. In die zin is de orale communicatie van Plato  weer helemaal terug, alleen niet meer beperkt tot filosofen maar voor de gehele bevolking. Was de linguistic turn van Rorty  nog een filosofische aangelegenheid, de mediatic turn is voor iedereen toegankelijk.. Je kunt je afvragen of dat een verarming of een verrijking is. Wittgenstein kon kennelijk niet anders dan een soort orale filosofie opbouwen, omdat de problematiek de spanningsboog van het lineaire niet meer kon verdragen. Een lineair verhaal heeft een kop en een staart en een middenstuk. De schrijver creëert een werkelijkheid op papier waarbij hij sterk let op stijl, vorm en inhoud. Bij het schrijven van dit stukje kost het mij meer moeite om een logisch consistent, begrijpelijk verhaal neer te zetten dan wat ik eigenlijk wil zeggen. Een taalfout is fnuikender dan een denkfout.

 En tegelijkertijd dwingt het op papier zetten mij om helder te denken. Of dat gelukt is, bepaalt uiteindelijk de lezer als blijkt dat hij mij begrepen heeft door de verwachte reactie te geven: beantwoord aan het taalspel.

Wittgenstein zou met de aanpak zoals door jou verwoord volledig akkoord gaan, denk ik. Vooral omdat hij toch al niet in een privétaal gelooft is iedere geïnteresseerde in staat verbanden te leggen die nog niet gevonden waren binnen het taalspel.

De praktische uitvoering van een database gestuurd discours zal nogal wat voeten in de aarde hebben.

De ontwikkelingen bij Google zijn daarom interessant. Advertentietools als Adwords en Adsense en ook hun weblogmethode is heel geavanceerd en kunnen een voorbeeld zijn hoe je zo iets zou kunnen aanpakken.

 

Gebruikte steekwoorden
advertenties, wittgenstein, taalspel, linguistic turn, rorty, google, adsense, adwords
printversie
sluiten