Titel
Artikelen van T. Rivas over relaties e.d.
Geplaatst door
T. Rivas
Samenvatting
Artikelen en recensies over relaties en aanverwante onderwerpen.
Tekst

Artikelen - los en gebundeld - van T. Rivas over relaties en aanverwante onderwerpen (inclusief recensies)

Algemeen
- Dualisme, seksualiteit en sekse
- "#MeToo: over seks, macht en verandering" van Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden (recensie)
- Sekse zit tussen de oren: maar heeft de ziel wel een geslacht?
- Seksuele Intolerantie
- Sexual Intolerance

Bestialiteit
- Bestialiteit

Kuisheid
- Kuisheid als gezond onderdeel van leefwijzen

Ongewone relaties en misbruik
- A Platonic Relationship
- Diverse recensies en artikelen in het Nederlands (Zie verschillende onderdelen bij "Meer info")
- Enkele artikelen in het Engels
- Nog enkele Engelstalige artikelen (zie Rivas, T.)
- Over grenzen en taboes
- Positive Memories (zie ook vertalingen)
- Interview about Positive Memories
- Stil in mij (boekbespreking)
- Van sodomieten, neuroten en andere flikkers (recensie)

Nota bene:
Ik heb al jaren geen nieuwe stukken meer geschreven over dit onderwerp, omdat ik genoeg heb van de vooroordelen, het geroddel en de haat op dit gebied. De taboes zijn in de praktijk vele malen sterker dan de rationaliteit als het hierom gaat.
Ik trek me voor onbepaalde tijd terug uit de publieke discussie, maar laat mijn stukken wel op internet staan. Die kunnen zo altijd nog gebruikt worden als discussiemateriaal, maar ik wil me daar zelf niet meer in mengen. Ik heb mijn zegje wel gedaan en heb er genoeg van om persoonlijk zwart te worden gemaakt vanwege het uiten van een mening. Dat dit nog steeds kan gebeuren in het Westen in de 21e eeuw is mijns inziens verontrustend, maar ik kan daar in mijn eentje weinig aan veranderen. Vrijheid van meningsuiting en wederzijds respect? Laat me niet lachen!! Juist op dit gebied is daar nog lang geen sprake van.

Ik ben altijd tegen het overtreden van de wet geweest en heb anderen ook ten zeerste afgeraden om dat te doen. De veranderingen die ik voorstond dienden langs democratische weg doorgevoerd te worden, op basis van goede, rationele argumenten.
Ook heb ik veel geschreven over misbruik en me altijd gekeerd tegen alle mogelijke onvrijwillige zaken.
Ik stond in dit verband bekend als de auteur met de strengste ethische criteria op dit gebied en sommigen vonden zelfs dat ik daarin doorschoot (d.w.z. dat ik TE streng was)! Een beknopte Nederlandse versie van mijn criteria werd geciteerd in een appendix van een boek van ds. Hans Visser.
Criteria die volgens mij niet ter discussie kunnen staan, zijn dat de relatie legaal en geheel en al vrijwillig moet zijn, dat de relatie niet mag leiden tot inperking van de persoonlijke of sociale vrijheid, en dat de directe sociale omgeving en de maatschappij in het groot er niet afwijzend tegenover mogen staan. In de huidige context ben ik dan ook altijd tegen alle erotische en zelfs de meeste platonische relaties geweest. Het is niet minder dan een leugen dat ik ooit zomaar voor erotische relaties zou zijn geweest zonder dat die aan die ethische criteria zouden voldoen.

Er kunnen nog wel oude stukken opnieuw geplaatst worden (door anderen) of (taalkundig) worden gecorrigeerd, maar dat zijn dan dus reeds jaren geleden geschreven oude stukken of verbeterde versies daarvan. Eventueel kan ik nog ingaan op interviews naar aanleiding van wat ik al geschreven heb, maar dat is iets anders dan nieuwe dingen publiceren. Voor mij is het in actieve zin echt genoeg geweest rond dit onderwerp. (april 2016)

Ik heb ook geschreven over andere dingen die ik niet rechtvaardig of redelijk vond, zoals de manier waarop dieren in de mensenwereld worden behandeld, misstanden rond werk en inkomen, en misstanden in de psychiatrie. Dat ik bij dit specifieke onderwerp betrokken ben geraakt heeft te maken met mijn eigen volledig platonische vriendschappen en de manier waarop die door sommigen werden verketterd, met name in de jaren 1990. Maar zoals ik boven aangeef heb ik inmiddels echt genoeg bijgedragen aan de discussie en trek ik me daar echt uit terug tot vrijzinnigere tijden.

Polyamorie
- Ik hou van twee mannen: Polyamorie, liefhebben zonder grenzen van Ageeth Veenemans (recensie)


Gebruikte steekwoorden
relaties, seksualiteit, prostitutie, erotiek, seks, misbruik, intolerantie
printversie
sluiten