Titel
Spiritualiteit, vrijheid en engagement, een boekbespreking
Geplaatst door
Bert Stoop
Samenvatting
Spiritualiteit kan in bepaalde vrijzinnige en emanciperende varianten bevorderend werken voor engagement en morele en sociale vooruitgang.
Tekst
Wat is de rol van opvattingen over vrijheid en spiritualiteit in het leven van mensen die zich inzetten (engageren) voor een goede zaak?
Spiritualiteit, vrijheid en engagement zijn begrippen die lang niet door iedereen met elkaar in verband worden gebracht. Toch zijn er bijvoorbeeld altijd progressieve, tolerante aanhangers van traditionele religies geweest. Spiritualiteit kan in bepaalde vrijzinnige en emanciperende varianten bevorderend werken voor engagement en morele en sociale vooruitgang.
Beide editors trekken op basis van interviews en essays de conclusie dat een groot aantal denkers, auteurs en mensen met een maatschappelijk engagement geen enkele innerlijke tegenstelling ziet tussen een spiritueel wereldbeeld of levensgevoel en een omarming van de idealen van vrijheid en engagement. Zij zien juist een inherent verband tussen de varianten van spiritualiteit die zijzelf bespreken en hun idealen.

Voor meer over inhoud van het boek en discussie met de auteurs, klik hier.

Gebruikte steekwoorden
vrijheid, spiritualiteit, engagement
printversie
auteur mailen
sluiten