Zoek op :


Zoekpagina van de artikelendatabase
Samenvattingen
Tweelingen en re´ncarnatieT. Rivas
Eenei´ge tweelingen worden vaak opgevoerd als het ultieme bewijs dat ons gedrag en onze persoonlijkheid uiteindelijk vooral bepaald worden door ons genetisch materiaal. Er blijken echter tweelinggevallen te bestaan die juist wijzen op geestelijke factoren

Een BDE en beelden uit het verledenT. Rivas
Een vrouw beleefde na de geboorte van haar zoon een bijnadoodervaring door bloedverlies. De dag daarop kreeg zij een visioen van haar zoon als doodgeschoten jongeman. De auteurs verbinden deze ervaringen met de literatuur over BDEs en re´ncarnatie.

Ian StevensonT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over dr. Ian Stevenson, de grote pionier van het westerse parapsychologische onderzoek naar spontane herinneringen aan vorige levens onder jonge kinderen.

Het geheugen en herinneringen aan vorige levensT. Rivas
In deze paper worden twee vraagstukken behandeld: Is re´ncarnatie een universeel proces?, en: In welke mate wordt onze psychologische structuur uit ÚÚn leven behouden voor het volgende leven?

Mededogen en betrokkenheid bij dierenT. Rivas
Lezing van Titus Rivas over gevoelens van mededogen en betrokkenheid bij dieren voor de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Glimpses of Eternity - Een blik in de eeuwigheid (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Glimpses of Eternity (Een blik in de eeuwigheid) van Raymond Moody en Paul Perry door Titus Rivas voor terugkeer.

Boekbespreking van Iedere Stap is VredeT. Rivas
Boekbespreking van Iedere Stap is Vrede van de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh

De Interpretatie van Bijna-Dood ErvaringenT. Rivas
Titus Rivas laat zien waarom zowel materialistische theorieen als theorieen die niet uitgaan van een leven na de dood ontoereikend zijn om het verschijnsel van de bijna-dood ervaring bevredigend te verklaren.

Verzien: het overzicht van Ian StevensonT. Rivas
Beknopte samenvatting van het overzicht van Ian Stevenson van 'verzien' oftewel 'maternal impression', de specifieke psychogene invloed van een aankomende moeder op de vorming van haar vrucht.

Uittredingen naar de tussenwereld: ervaringen van Arjan Voet uit Beneden LeeuwenT. Rivas
De Nederlander Arjan Voet beweert als kind meermalen door een geestverschijning mee te zijn genomen op een 'zielenreis' naar een spirituele wereld. Hij zou daarbij beelden hebben gezien van een vorig leven en spirituele preexistentie.

De bijnadoodervaring van Therese SvenssonT. Rivas
Therese Svensson herkende een foto van een overledene. die ze tijdens haar bijnadoodervaring had gezien.

Intrasomatische parergieT. Rivas
In dit overzicht van intrasomatische parergie of psychokinese (IPK) wordt binnen een interactionistisch kader getracht een representatief beeld te geven van psychokinetische invloeden op het eigen lichaam.

Nederlandse gevallen van re´ncarnatie rond het millenniumT. Rivas
Een overzicht van enkele Nederlandse gevallen van mogelijke herinneringen aan een vorig leven, bestudeerd rond 2000 door Stichting Athanasia.

Wat walvisachtigen zoal wetenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over de cognitieve vermogens van walvisachtigen en de ethische consequenties daarvan.

Bespreking Eres Luz van Ni˝a PastoriT. Rivas
Beknopte bespreking door Titus Rivas van de CD Eres Luz van Ni˝a Pastori.

Bespreking Cien A˝os de Cante Gitano van Antonio MairenaT. Rivas
Beknopte bespreking van Cien A˝os de Cante Gitano van Antonio Mairena.

Persecuciˇn van El LebrijanoT. Rivas
Beknopte bespreking door Titus Rivas van Persecuciˇn van El Lebrijano.

Pam Reynolds: PSI en een vlak EEGT. Rivas
Titus Rivas bespreekt voor het Tijdschrift voor Parapsychologie de bekende bijnadoodervaring van Pam Reynolds, een van de sterkste gevallen op dit gebied.

De kindertijd en vorige levensT. Rivas
In dit artikel wordt stilgestaan bij de gevolgen van gevallen van herinneringen aan vorige levens voor onze visie op kinderen en kindertijd.

Actief op zoek naar postuum contactT. Rivas
Er zijn goede empirische aanwijzingen voor spontane contacten met overledenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen daar ook actief naar op zoek gaan. In dit artikel een overzicht en evaluatie.

Exit Epifenomenalisme: Het einde van een vluchtheuvelT. Rivas
Titus Rivas en Hein van Dongen bieden een grondig overzicht van de discussie rond het epifenomenalisme, de stelling dat het subjectieve bewustzijn een volkomen machteloos bijverschijnsel van hersenprocessen is. Ze leveren zelf een analytisch tegenargument

Bestaat er een dierlijke ziel?T. Rivas
Artikel van Titus Rivas voor Gezond Idee! over de vraag of dieren een ziel hebben.

Machteloos bewustzijnT. Rivas
Epifenomenalisme versus de causale impact en kracht van het bewustzijn door drs. Titus Rivas.

Boekbespreking van Vragen rondom leven en dood van Robert Jan de BeursT. Rivas
Boekbespreking van Vragen rondom Leven en dood van Robert Jan de Beurs door Titus Rivas voor het tijdschrift Terugkeer van Stichting Merkawah

De bijnadoodervaring als bijzondere uiting van een slaap-waakstoornisT. Rivas
De neuroloog Kevin Nelson publiceerde onlangs zijn geruchtmakende hypothese over de invloed van een verstoord slaap-waak reguleringssysteem op het optreden van bijnadoodervaringen. Titus Rivas levert geeft aan welke aspecten deze niet kan verklaren.

Dieren en leven na de doodT. Rivas
Dieren worden in het westen van oudsher als radicaal verschillend van mensen gezien. Dit artikel laat zien dat er goede reden zijn om een dierlijk hiernamaals serieus te gaan nemen.

Dromen over vorige levensT. Rivas
Een beknopt overzicht van diverse typen dromen die verband kunnen houden met een autentieke vorige incarnatie, waaronder repeteerdromen en aankondigingsdromen.

Reizen naar het verleden: terugschouw en re´ncarnatieherinneringenT. Rivas
Titus Rivas staat stil bij twee parapsychologische verschijnselen die allebei te maken hebben met informatie over het verleden: retrocognitie (terugschouw) en re´ncarnatieherinneringen.

Stigmatisatie: psychokinetische be´nvloeding van de huidT. Rivas
Titus Rivas biedt een overzicht van het religieuze fenomeen van de stigmata, de wondtekenen van Christus zoals die zich bij mystici manifesteren, en legt parapsychologische verbanden met vergelijkbare be´nvloedingen van de huid.

Boekbespreking van De Vorst van de DuisternisT. Rivas
Lovende boekbespreking door Titus Rivas van de Vorst van de Duisternis door Joan O'Grady

Discussie over bewustzijn bij dieren en de noodzaak van het analogie-postulaatT. Rivas
Titus Rivas laat zien dat het zogeheten analogie-postulaat op basis waarvan men bepaalde subjectieve ervaringen veronderstelt bij andere dieren, rationeel onmisbaar is.

PNVD voor dierenrechtenT. Rivas
De PNVD was een partij met opmerkelijke standpunten. Opmerkelijk waren onder meer haar standpunten inzake dierenrechten.

Maya's kwelgeestT. Rivas
Een tiener beweerde vergezeld te worden door de geest van een jong meisje dat zou hebben gewoond op 'de Manenburg' te Utrecht.

Boekbespreking van SupersenseT. Rivas
Boekbespreking van het boek Supersense van John Downer over bijzondere zintuigen van dieren.

Kennis over het hiernamaalsT. Rivas
Kennis over het hiernamaals kan gefundeerd worden op de vergelijking tussen bijnadoodervaringen en tussenperiodeherinneringen

Waarom re´ncarnatie waarschijnlijk lijktT. Rivas
Titus Rivas geeft een beknopt overzicht van de redenen waarom re´ncarnatie waarschijnlijk de beste hypothese is voor bepaalde spontane gevallen.

Het geval Iris Farczßdy/LucÝa AltaresT. Rivas
Een Hongaars tienermeisje, Iris Farczady, beweerde in werkelijkheid een overleden Spaanse vrouw, Lucia Altares, te zijn die het lichaam van het meisje had overgenomen.

THE CASE OF IRIS FARCZADY - A STOLEN LIFE - Part 1T. Rivas
In 1933 a Hungarian girl, Iris Farczßdy, who had dabbled extensively in mediumship, suddenly underwent a drastic personality change, claiming to be reborn LucÝa, a 41-year-old Spanish working woman.

De drie bijna-doodervaringen van Rieni van OschT. Rivas
Mevrouw Rieni van Osch beleefde drie keer in haar leven een bijnadoodervaring. Ze beschouwt haar BDE's als indrukwekkende uittredingen naar een spirituele wereld.

Boekbespreking van De muze van het levenT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek De Muze van het Leven van Diederik Aerts.

Boekbespreking van Het Heil van de FilosofieT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van de bundel Het Heil van de Filosofie onder redactie van Ria van den Brandt.

Boekbespreking van Mahatma Ghandi: Facetten van zijn filosofieT. Rivas
Lovende boekbespreking door Titus Rivas van het boek Mahatma Ghandi: Facetten van zijn filosofie van Ben Claessens

Persoonlijke identiteit en geestelijke ontwikkelingT. Rivas
Een beknopt overzicht van posities rond persoonlijke identiteit en hun verband met opvattingen over geestelijke evolutie.

Vriendschap met kinderenT. Rivas
Artikel over platonische vriendschappen tussen kinderen en volwassenen. Echte vriendschap verdient altijd bescherming, ongeacht eventuele leeftijdsverschillen tussen de vrienden.

Geen geest zonder subjectT. Rivas
Kort personalistisch essay gericht tegen de impersonalistische gedachte dat een subject of persoon voortkomt uit een van tevoren onpersoonlijke geest.

Ervaringen rond het sterfbedT. Rivas
Titus Rivas schreef namens Stichting Athanasia een artikel voor Paraview over het serieuze onderzoek naar het fenomeen sterfbedvisioenen.

Hoe gaat het verder? Persoonlijke evolutieT. Rivas
Titus Rivas schreef voor het blad Paraview namens Stichting Athanasia een stuk over persoonlijke evolutie over meer dan een leven.

Re´ncarnatie, etniciteit en genealogieT. Rivas
Titus Rivas verkent de implicaties van empirisch re´ncarnatieonderzoek voor thema's als etniciteit en genealogie. Parapsychologie bevestigt rassenleren niet.

De drie bijna-doodervaringen van Cecilia W.L.T. Rivas
Cecilia W.L. had als zevenjarig kind drie bijna-doodervaringen.

Fysiek getekend door vorige levens: moedervlekken en geboorteafwijkingenT. Rivas
Titus Rivas staat stil bij de fysieke, psychokinetische gevolgen van psychologische trauma's uit een vorig leven voor de vorm van het huidige lichaam.

Arte flamenco: heilige 'sentimentaliteit'T. Rivas
Titus Rivas schreef een inleidend artikel over achtergronden en wezen van de flamenco-muziek voor het tijdschrift Prana.

Boekbespreking van El Cante FlamencoT. Rivas
Boekbespreking van El Cante Flamenco van Angel Alvarez Caballero, een overzichtswerk over de flamencozang.

Dieren en sociale revolutieT. Rivas
Titus Rivas vraagt zich af hoe socialisten aankijken tegen de maatschappelijke strijd ten behoeve van dieren.

Telepathische dromen over overledenenT. Rivas
Titus Rivas staat stil bij psychologische verwerkingsdromen over gestorven geliefden, maar ook bij het parapsychologische fenomeen van daadwerkelijk contact met overledenen in dromen.

Boekbespreking van Lief Dier van Midas DekkersT. Rivas
Een beknopte recensie van het boek Lief Dier van Midas Dekkers.

Johanna van BemmelenT. Rivas
Korte levensbeschrijving van Johanna (Jo) Wols-Van Bemmelen op basis van gesprekken met haar dochter Corrie Rivas-Wols.

EgocentrismeT. Rivas
Levensbeschouwelijk artikel van Titus Rivas over de verschillende verschijningsvormen en gevolgen van egocentrisme. De auteur onderzoekt ook de alternatieven voor dit fenomeen.

Gedachten bij een onderzoek van de Sociale DienstT. Rivas
Een kritisch artikel over het beleid rond werk en inkomen, geschreven in 2001 en aangevuld in 2005.

Padre Pio en het concept heiligheidT. Rivas
Titus Rivas biedt een beknopt overzicht van het leven van de katholieke volksheilige Padre Pio als illustratie van het concept heiligheid.

Recensie van Wie was mijn kind van Carol BowmanT. Rivas
Recensie van het boek Wie was mijn kind? van Carol Bowman over re´ncarnatiegevallen in het westen.

Het wrede stierengevechtT. Rivas
Het stierengevecht en wat je er moreel op tegen moet hebben, door Titus Rivas.

De mysterieuze relatie tussen hersenen en geestT. Rivas
Een pleidooi tegen het reductionistisch materialisme en voor het interactionistisch dualisme als theorie rond het vraagstuk van de verhouding tussen hersenen en geest.

Gek Genoeg Gewoon: kijk op 'hallucinaties'T. Rivas
Titus Rivas gaf op 12 november 2006 een lezing te Apeldoorn voor de Gezondheidsbeurs "Internationaal Therapeut" naar aanleiding van zijn boek met Tilly Gerritsma "Gek Genoeg Gewoon".

Inleidende woorden bij de presentatie van De Vlucht van Gerda de LozanneT. Rivas
Inleidende lezing over buitenzintuiglijke waarneming (ESP) tijdens een boekpresentatie van De Vlucht van Gerda de Lozanne.

Twee spontane ervaringen na de dood van een Britse moederT. Rivas
Mary Rose Barrington vertelde Titus Rivas wat zij als een van de sterkste bewijzen voor een leven na de dood beschouwt. Rivas bespreekt het Britse geval in kwestie voor Terugkeer.

Libertair-socialistische spiritualiteitT. Rivas
Een artikel van Titus Rivas over een verbinding tussen libertair-socialistische idealen en een spiritueel wereldbeeld. Opgenomen in de bundel Spiritualiteit, Vrijheid en Engagement.

Het klassieke re´ncarnatiegeval van Jagdish ChandraT. Rivas
Nauwkeurig overzicht van het klassieke re´ncarnatiegeval van de Indiase jongen Jagdish Chandra.

ArtificiŰle Intelligentie en ontologisch dualismeT. Rivas
Titus Rivas buigt zich over de vraag hoe brein-geest dualisme zich verhoudt tot de kunstmatige intelligentie.

Het geval Al Sullivan: Een bijnadoodervaring met paranormale indrukkenT. Rivas
Een van de sterkste aanwijzingen voor het bestaan van bijnadoodervaringen tijdens een klinische dood is de BDE van Al Sullivan. De patiŰnt nam tijdens de BDE een unieke persoonlijke gewoonte van zijn chirurg waar.

Ik ben toleranter geworden: de BDE van Cees PunselieT. Rivas
De succesvolle leraar Cees Punselie raakte bij een ernstig ongeval in coma. Pas enige tijd later realiseerde hij zich dat hij daarbij een BDE had gehad die zijn persoonlijkheid veranderde.

Filosofische kritiek op de computermetafoor voor hersenen en geestT. Rivas
De computer als model voor de relatie tussen hersenen en persoonlijke geest lijkt het materialistische mens- en dierbeeld op het eerste gezicht aannemelijker te maken dan ooit tevoren, maar schijn bedriegt wel vaker.

Kuisheid als gezond onderdeel van leefwijzenT. Rivas
Een verkenning van het begrip 'gezonde kuisheid', uitgewerkt in diverse varianten en afgezet tegen een ongezonde 'preutsheid'.

Dualisme, seksualiteit en sekseT. Rivas
T. Rivas verkent de verhouding tussen een dualistische ontologie, seksualiteit en sekse als identiteit.

Dieren als geestelijke wezensT. Rivas
Titus Rivas schreef namens Stichting Athanasia een artikel over dieren beschouwd als geestelijke wezens.

De Maria-verschijningen te FatimaT. Rivas
Een psychologische en parapsychologische duiding van de Maria-verschijningen in het Portugese Fatima.

Kees: herinneringen aan een vorige incarnatie en een tussenperiodeT. Rivas
Een Nederlandse jongen, 'Kees', had al op jonge leeftijd herinneringen aan een vorige incarnatie en aan een spiritueel voorbestaan tussen het vorige leven en het huidige. Een uitvoerig verslag.

Niet skeptisch, wel kritischT. Rivas
Titus Rivas zet het verschil uiteen tussen een open kritische houding en een skeptische houding, aan de hand van een artikel van skepticus Jan Willem Nienhuys over re´ncarnatieonderzoek.

Waarom het absolute agnosticisme niet redelijk isT. Rivas
Een analytisch argument tegen absoluut agnosticisme rond het bestaan van een the´stische scheppergod.

Boekbespreking Bewustzijn en Ruimte van KarmanovT. Rivas
Titus Rivas bespreekt het boek Bewustzijn en ruimte van Constantin Karmanov op een kritische, maar welwillende manier.

Tussen twee levensT. Rivas
Bij bijnadoodervaringen lijken mensen vaak in aanraking te komen met een geestelijke wereld die na de fysieke dood hun bestemming zal zijn. Zo bestaan er ook herinneringen aan een geestelijk voorbestaan voorafgaand aan de fysieke conceptie.

Raymond Lodge: soldaat van het licht van Sylvia Lucia (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van 'Raymond Lodge: soldaat van het licht: een waargebeurd verhaal over tweelingzielen' van Sylvia Lucia, door Titus Rivas.

Parapsychologie een pseudowetenschap?T. Rivas
Titus Rivas bekritiseert recente uitspraken van dr. Raymond Moody, de vader van het onderzoek naar bijnadoodervaringen, over de parapsychologie.

Grensverkenning in ruimte en tijd van Jacob Jean Mulder (bespreking)T. Rivas
Boekbespreking van 'Grensverkenning in ruimte en tijd. Verzameld Werk' van de jurist Jacob Jean Mulder door Titus Rivas.

Het sto´cisme: een impressieT. Rivas
Beknopte schets van het sto´cisme door Titus Rivas.

Signalen uit de hemelT. Rivas
Titus Rivas biedt een overzicht van de zogeheten aankondigingservaringen waarbij onbelichaamde zielen of geesten communiceren met levenden voorafgaand aan hun (re)incarnatie.

Myriam: Een bijzonder Nederlands geval van meervoudige paranormale ervaringenT. Rivas
Myriam is een Nederlandse vrouw die als jong kind herinneringen aan een vorig leven en een hiervoormaals had. Later zag zij ook nog een soort Mariaverschijning, beleefde een bijnadoodervaring en werd mogelijk gefotografeerd met een geest.

Onverifieerbare gevallen en re´ncarnatieonderzoekT. Rivas
Titus Rivas over het belang van onverifieerbare herinneringen aan vorige levens bij jonge kinderen.

Waarom er een psychisch geheugen moet bestaanT. Rivas
Een analytisch bewijs van Titus Rivas voor het bestaan van een niet-fysiek, psychisch geheugen.

Children who remember previous lives door Ian StevensonT. Rivas
Welwillend kritische bespreking van het boek Children Who Remember Previous Lives van dr. Ian Stevenson door Titus Rivas

Reincarnation and Biology: een boekbesprekingT. Rivas
Boekbespreking van het monumentale werk Reincarnation and Biology van dr. Ian Stevenson, door Titus Rivas.

Re´ncarnatie is niet alleen maar een geloofT. Rivas
Re´ncarnatie maakt weliswaar onderdeel uit van verschillende religieuze systemen, maar het kan niet worden afgedaan als een willekeurig geloof. Er bestaat namelijk serieus parapsychologisch bewijsmateriaal voor.

Re´ncarnatie en bijnadoodervaringen: lezing voor Theosofische VerenigingT. Rivas
Lezing van drs. Titus Rivas voor de Theosofische Vereniging Loge Utrecht over parapsychologisch bewijsmateriaal voor re´ncarnatie en bijnadoodervaringen en de overeenkomsten daartussen.

Funktionslust bij dierenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over een van de 'hogere' drijfveren van dieren die niet te reduceren zijn tot de strijd om het bestaan, de zogeheten funktionslust.

Hopeloos lijdenT. Rivas
Titus Rivas staat stil bij diverse vormen van lijden en de meest effectieve omgang daarmee.

Een penny boven op de kastT. Rivas
Kort artikel over een patiŰnt die tijdens een hartstilstand een paranormale waarneming deed.

Boekbespreking van The Birth Called Death van Kathie JordanT. Rivas
Boekbespreking van het boek The Birth Called Death van Kathie Jordan door Titus Rivas over jeugdherinneringen aan uittredingen naar een hiernamaals.

Recensie van Atheologie van Michel OnfrayT. Rivas
Recensie van het boek Atheologie van de Franse filosoof Michel Onfray door Titus Rivas.

The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind: een besprekingT. Rivas
Titus Rivas bespreekt The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, een hedendaagse inleiding tot de analytische filosofie van de geest.

God & Philosophy: de slimme zet van een uitgeverT. Rivas
Er is veel tumult geweest rond de 'bekering' van de athe´st Antony Flew. De uitgever van zijn boek God & Philosophy gebruikte de aandacht voor een nieuwe druk. Een bespreking van Titus Rivas.

Overzichtswerk over preŰxistentieT. Rivas
Recensie van een zeer lijvig overzichtswerk over preŰxistentie van Elizabeth M. en Neil J. Carman.

Wat gebeurt er als we sterven: een besprekingT. Rivas
Kritische bespreking door Titus Rivas van het boek Wat er gebeurt als we sterven, van dr. Sam Parnia.

Kus ze niet vaarwel: het fenomeen Allison DuBoisT. Rivas
Bespreking van een autobiografisch boek van het bekende Amerikaanse medium Allison DuBois door drs. Titus Rivas.

Een BDE met waarneming van het sterven van iemand andersT. Rivas
Een patiŰnt was tijdens zijn bijna-doodervaring klaarblijkelijk getuige van het overlijden van zijn zus. Een casus uit het boek The Light Beyond van Moody en Perry.

Recensie van European Cases of the Reincarnation TypeT. Rivas
Titus Rivas bespreekt het boek European Cases of the Reincarnation Type van dr. Ian Stevenson.

European Cases of the Reincarnation Type by Ian Stevenson (Book Review)T. Rivas
Book review by Titus Rivas of Ian Stevenson's 'European Cases of the Reincarnation Type'.

Vroegere levens op de TitanicT. Rivas
Titus Rivas bespreekt een Nederlands geval van mogelijke herinneringen aan een vorig leven als passagier van de Titanic.

THE CASE OF IRIS FARCZADY - A STOLEN LIFE - Part 2T. Rivas
In 1933 a Hungarian girl, Iris Farczßdy, who had dabbled extensively in mediumship, suddenly underwent a drastic personality change, claiming to be reborn LucÝa, a 41-year-old Spanish working woman.

Spiritueel omgaan met de dood - een recensiT. Rivas
Recensie van Titus Rivas van Spiritueel omgaan met de dood van Lorna St. Aubyn.

Over de Maan van Diana BruetonT. Rivas
Recensie in Prana van het boek Over de Maan van Diana Brueton door Titus Rivas

Intelligent Design: de ControverseT. Rivas
Waar gaat het in de controverse rond Intelligent Design eigenlijk over? Een essay van Titus Rivas.

Recensie van Panpsychism in the WestT. Rivas
David Skrbina laat in het boek Panpsychism in the West zien dat de theorie van een bezielde fysieke werkelijkheid niet voorbehouden is aan oosterse stromingen.

Boekbespreking van De onkwetsbare profeet:T. Rivas
Boekbespreking van het boek De onkwetsbare profeet: Het Nederlandse fenomeen Mirin Dajo, over Arnold (Nol) Henskes die bekend stond om zijn fysieke onkwetsbaarheid.

Lexikon der Geister van Annekatrin PuhleT. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek Lexikon der Geister van Annekatrin Puhle.

De twee bijnadoodervaringen van Tineke van Zwol-TodeT. Rivas
Een overzicht van de twee bijnadoodervaringen van Tineke van Zwol-Tode en de invloed daarvan op haar leven.

Boekbespreking van Seeing AngelsT. Rivas
Recensie van het boek Seeing Angels van Emma Heathcote-James, door Titus Rivas

De overbodige activiteiten van de 'skeptici'T. Rivas
Ongezouten algemene kritiek op de activiteiten van zogeheten 'skeptici' door Titus Rivas namens Stichting Athanasia.

Diepteonderzoek naar re´ncarnatieT. Rivas
Recensie van Depth Research in Reincarnation van het Dr. Shail Kumari Reincarnation and Spiritual Research Institute, door Titus Rivas.

Een gedeelde (bijna)doodervaring: de droom van Monique van der KloosterT. Rivas
De Nederlandse paragnoste Monique van der Klooster (zie de foto) kreeg een droom waarin zij op tragische wijze om leek te komen in een zandkuil op een strand.

Een methodische opmerking bij onderzoek naar paranormale BDE'sT. Rivas
Er zijn grofweg drie methoden in de speurtocht naar bewijsmateriaal voor buitenzintuiglijke waarnemingen tijdens een vlak EEG. Titus Rivas benadrukt de convergentie van de resultaten en waarschuwt voor onderschatting van naturalistische data.

The Lost Cause van Celia GreenT. Rivas
Boekbespreking van het filosofische werk The Lost Cause van Celia Green, door Titus Rivas.

CreŰert Callosotomie alleen een gespleten brein of ook een gespleten ziel?T. Rivas
Uit experimenten met split-brain patienten zou blijken dat het doorsnijden van de hersenbalk leidt tot het ontstaan van twee afzonderlijke bewustzijnsstromen. Is dat wel zo?

De rijke belevingswereld van dierenT. Rivas
Onze kennis van de dierpsychologie is nog steeds zeer beperkt, maar het is al wel duidelijk dat we dieren schromelijk onderschat hebben.

There is a God (boekbespreking)T. Rivas
Boekbespreking van There is a God van de voormalige vooraanstaande athe´st Antony Flew.

Instrumentele transcommunicatie: moderne apparatuur als poort naar gene zijde?T. Rivas
Beknopt overzicht van parapsychologische vraagstukken rond instrumentele transcommunicatie.

Specifieke buitenlichamelijke waarnemingen in OosterlittensT. Rivas
Bevestiging van waarnemingen tijdens een uittreding door derden.

Een onpersoonlijke god met bewustzijn?T. Rivas
Moderne gelovigen lijken het concept van een persoonlijke god vaak uit de tijd te vinden. Titus Rivas poogt met een eenvoudige redenering aan te tonen dat een god met bewustzijn hoe dan ook een subject moet zijn.

Tolerant en betrokken leven vanuit spiritualiteitT. Rivas
Spiritualiteit kan uitstekend gepaard gaan met een verdediging van pluriformiteit, tolerantie, betrokkenheid en niet op de laatste plaats vrijheid.

De ervaringen van Joseph MurphyT. Rivas
Joseph Murphy uit Bedford (Texas) had als kind herinneringen aan een spiritueel voorbestaan. Later in zijn leven beleefde hij een bijnadoodervaring. De preŰxistentie-ervaringen en de BDE houden verband met elkaar.

The Existence of God van Richard SwinburneT. Rivas
Recensie van het boek The Existence of God van Richard Swinburne

God: The Failed Hypothesis (Bespreking)T. Rivas
Bespreking van het boek God: The Failed Hypothesis van Victor J. Stenger

New Clothes for Old Souls van Guy Lyon Playfair (recensie)T. Rivas
Recensie van het nieuwste boek van Guy Lyon Playfair, New Clothes for Old Souls, over serieus re´ncarnatieonderzoek.

Martha Nussbaums vermogensbenadering van de dierlijke waardigheidT. Rivas
Een minder bekende stroming binnen de dierethiek is de zogeheten vermogensbenadering (capabilities approach) van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum.

In Memoriam Ian StevensonT. Rivas
Kort artikel over dr. Ian Stevenson van de University of Virginia naar aanleiding van zijn overlijden in februari 20007.

Een paar opmerkingen naar aanleiding van de oratie van Dick BiermanT. Rivas
Titus Rivas levert commentaar op de houding van Dick Bierman tegenover de voortbestaanshypothese en haar aanhangers binnen de parapsychologie.

Re´ncarnatieonderzoeker dr. K.S. Rawat in NederlandT. Rivas
Artikel van Titus Rivas naar aanleiding van een werkbezoek van de Indiase re´ncarnatieonderzoeker dr. Kirti Swaroop Rawat uit 1998 aan Nederland.

Ervaringen met hogere wezensT. Rivas
Ervaringen met hogere wezens en wat ze impliceren voor de realiteit van zulke wezens.

Onsterfelijkheid van Ilja MasoT. Rivas
Boekbespreking door drs. Titus Rivas van het boek "Onsterfelijkheid: van twijfel naar zekerheid" van Ilja Maso van de Universiteit voor Humanistiek.

Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel: bespreking door Titus RivasT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas voor het Tijdschrift voor Parapsychologie van het boek Eindeloos Bewustzijn van dr. Pim van Lommel.

Twee informele proeven van Stefan Ossowiecki met uittredingenT. Rivas
Titus Rivas gaat in op twee informele experimenten van Stefan Ossowiecki met buitenlichamelijke ervaringen.

Wat voor een implicaties heeft bewustzijn bij een bijna-doodervaring?T. Rivas
Titus Rivas staat stil bij de vraag of het gerechtvaardigd is te extrapoleren van ervaringen tijdens een vlak EEG naar bewustzijn naar de dood.

Herinneringen van aan een voorbestaan van Feitze BijmholtT. Rivas
Feitze Bijmholt was een van de gasten bij het populaire TV-programma Showroom.Hij had onder meer spontane herinneringen aan een vorig leven en een spiritueel voorbestaan.

Bijna-doodervaringen: ingrijpende ervaringen op de grens van lichaam en geestT. Rivas
Een beknopt overzicht van Titus Rivas van de voornaamste feiten rond bijna-doodervaringen en het onderzoek ernaar.

Wie is daar? Parapsychologische controverses rond mediumschapT. Rivas
Titus Rivas staat voor Prana stil bij de voornaamste aspecten van het mediumschap in parapsychologisch perspectief.

Amnesia and ReincarnationT. Rivas
Is reincarnation a universal process? To what extent is our psychological structure preserved from one life to another?

Super-Psi versus VoortbestaanT. Rivas
Titus Rivas geeft namens Stichting Athanasia een overzicht van de discussies rond Super-Psi als alternatieve verklaring voor het parapsychologische bewijsmateriaal voor een leven na de dood.

Porphyrius over de onthouding van dierlijk voedselT. Rivas
Bespreking voor Vega! van het klassieke werk De Abstinentia van Porphyrius door Titus Rivas.

Begaafde kinderen in spiritueel perspectiefT. Rivas
Begaafdheid en ontwikkeling in spiritueel perspectief, een artikel namens Stichting Athanasia voor Paraview.

Daar heeft hij de hersens toch niet voor!T. Rivas
Neurologische casussen die ingaan tegen de door materialisten veronderstelde afhankelijkheid van de geest ten opzichte van het brein, maar goed passen in een dualistisch model.

De buitenlichamelijke ervaring van Meinke OkmaT. Rivas
EÚn van de cursisten van de NHA-cursus Parapsychologie van Titus Rivas schreef hem een brief over haar buitenlichamelijke ervaringen.

Een spontane uittredingT. Rivas
Een vrouw beleefde een spontane uittreding uit haar lichaam terwijl ze wakker leek te worden.

Een BDE-achtige ervaring tijdens een crisis: het verhaal van Sander ArnoldusT. Rivas
Ondernemer Sander Arnoldus maakte in november 2006 in verschillende opzichten een persoonlijke crisis door. Daarbij beleefde hij een spirituele ervaring die sterk lijkt op bijna-doodervaringen.

Herinneringen aan een andere wereldT. Rivas
Bijna-doodervaringen en tussenperiodeherinneringen hebben allebei te maken met herinneringen aan een andere, geestelijke wereld.

Mind does really matter! Artikel van Mario BeauregardT. Rivas
De Canadese onderzoeker dr. Mario Beauregard heeft onlangs een belangrijk artikel gepubliceerd over bewijsmateriaal voor de invloed van bewuste mentale toestanden en processen op de fysiologie van de hersenen.

Ik hou van twee mannen (recensie)T. Rivas
Recensie van het boek Ik hou van twee mannen van Ageeth Veenemans over polyamorie.

Mit Goethe durch die Welt der Geister van Annekatrin PuhleT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek Mit Goethe durch die Welt der Geister van Annekatrin Puhle.

The Day I Died van Tammy Cohen (bespreking)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek The Day I Died van Tammy Cohen.

Is there Life after Death van Anthony Peake (bespreking)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek Is there Life after Death van Anthony Peake.

Bolzanos Metaphysik van Andrej Krause (bespreking)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek Bolzanos Metaphysik van Andre Krause, over het werk van de Boheemse denker Bernhard Bolzano.

Soul Agreements van Dick SutphenT. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek Soul Agreements van Dick Sutphen.

I remember dying van Paul RolandT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek I remember dying van Paul Roland.

The Lawudo Lama (bespreking)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek The Lawudo Lama van Jamyang Wangmo.

Animal Rights: een besprekingT. Rivas
Bespreking van de bundel Animal Rights: Current Debates and New Directions onder redactie van Cass R. Sunstein en Martha C. Nussbaum.

Recensie van Animals, Ethics and TradeT. Rivas
Recensie van de bundel essays Animals, Ethics and Trade onder redactie van Jacky Turner en Joyce D'Silva.

In Defense of Animals onder redactie van Peter SingerT. Rivas
Bespreking van In Defense of Animals, onder redactie van Peter Singer, voor het tijdschrift Vega!

Soul's don't lie: een besprekingT. Rivas
Recensie van het boek Souls Don't Lie: A True Story of Past Lives van Jenny Smedley, door Titus Rivas.

De ervaring van Vanessa: Zuid-Afrikaanse verschijningen en een poging om iemandsT. Rivas
Een ervaring van een vrouw met enkele geestverschijningen in een huis in Zuid-Afrika werd gedeeltelijk bevestigd door een vriendin van haar.

De ervaringen met fijnstoffelijkheid van Guus VahlkampT. Rivas
Dhr. Guus Vahlkamp beleefde op zijn achtste een spontane uittreding. In diezelfde periode nam hij ook een 'kleurenenvelop' om mensen heen waar. De jonge leeftijd waarop zijn ervaringen zich voordeden maakt deze extra waardevol.

Drie nieuwe gevallen van herinneringen aan vorige levensT. Rivas
Titus Rivas en Anny Dirven bespreken samen met Mary Remijnse en Bram Maljaars een drietal Nederlandse gevallen van kinderen met spontane herinneringen aan een vorig leven.

Nieuwe Nederlandse gevallen van kinderen met herinneringen aan een vorig levenT. Rivas
Artikel voor Paraview over enkele casussen uit Nederland van kinderen met herinneringen aan een vorig leven.

Twee gevallen van herinneringen aan vorige levens uit BelgiŰ en NederlandT. Rivas
Twee casussen van mogelijke herinneringen aan vorige levens behandeld, een geval uit BelgiŰ en een geval uit Nederland.

Het graf op VlielandT. Rivas
Een gepensioneerde manager en zijn vrouw hadden merkwaardige ervaringen rond het graf van een onbekende geallieerde soldaat die verband zouden kunnen houden met eerdere beelden van een luchtmachtbasis uit een mogelijk vorig leven

Re´ncarnatieherinneringen in Nederland: vijf klassieke en drie uitzonderlijke geT. Rivas
Titus Rivas en Anny Dirven bespreken vijf klassieke Nederlandse re´ncarnatiegevallen die het algemene, wereldwijde patroon volgen, en drie uitzonderlijke gevallen.

Herinneringen van CÚlinaT. Rivas
Titus Rivas en Anny Dirven beschrijven het geval van CÚlina, een Nederlands meisje dat zich een vorig leven als haar eigen overgrootmoeder herinnert.

Ik wist dat Suriname mijn beloofde land was - het relaas van Jolanda KlaassenT. Rivas
De begaafde jonge Nederlandse vrouw Jolanda Klaassen heeft een zeer bewogen leven achter de rug. Naast allerlei ellendige en aangrijpende gebeurtenissen was er al vroeg sprake van paranormale ervaringen.

Skeptische verhalen; de disproportionele kritiek van een pseudoskepticusT. Rivas
Scherpe analyse door Titus Rivas van de disproportionele kritiek van Rob Nanninga op zijn boek Parapsychologisch onderzoek naar re´ncarnatie en leven na de dood.

Astronauten in de oudheidT. Rivas
Zijn er aanwijzingen voor de theorie dat de mensheid in de oudheid of prehistorie contact heeft gehad met buitenaardse wezens?

De goddelijke hersenstam van Kevin Nelson (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Titus Rivas van het boek 'De goddelijke hersenstam: een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen' van dr. Kevin Nelson.

Waarom het materialisme geen rationele theorie isT. Rivas
In dit beknopte filosofische essay tracht de auteur een wijdverbreide misvatting te ontzenuwen: de misvatting dat alleen ontologisch materialisme rationeel zou zijn.

De dierenziel volgens esoterische en oosterse stromingenT. Rivas
Een verkennende tocht van Titus Rivas en Stephan Vollenberg langs de visies van verschillende spirituele stromingen op de dierlijke ziel.

Dubbelklik van Landschip en Loes Modderman (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Dubbelklik van Landschip en Loes Modderman.

Spirituele verwantschap tussen mens en dierT. Rivas
Dat er overeenkomsten Ún verschillen bestaan tussen de mens en andere diersoorten is duidelijk. Maar in hoeverre is er specifiek sprake van een spirituele verwantschap?

Your Eternal Self van R. Craig Hogan (recensie)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek Your Eternal Self van R. Craig Hogan.

Net als James Chaffin: Nederlandse aanwijzingen voor postume bezorgdheid om nabeT. Rivas
Het Amerikaanse geval James Chaffin vormt een schoolvoorbeeld van mogelijke communicatie met een overledene. Zeer kort geleden werd er in Nederland een vergelijkbaar geval gemeld van postume informatie over documenten.

In een ander leven, in een ander landT. Rivas
Jonge kinderen met uitspraken over re´ncarnatie hebben het vaak over een vorig leven in hetzelfde gebied als waar ze nu wonen. Maar er zijn kinderen die over een vroegere incarnatie in een ander land beginnen.

Natuurbescherming versus dierenbeschermingT. Rivas
De auteur pleit voor een zo÷centrische (in plaats van ecocentrische of antropocentrische) benadering van natuurbescherming.

Leidt het geloof in paranormale verschijnselen tot een hardvochtig wereldbeeld?T. Rivas
Parapsychologische concepten kunnen onderdeel uitmaken van een menslievend en diervriendelijk wereldbeeld dat gericht is op de verbetering van het lot van ieder geestelijk wezen.

Recente artikelen in het herfstnummer van 2007 van het Journal of Near-Death StuT. Rivas
Het herfstummer van 2007 van het JNDS bevat het tweede deel van een discussie tussen skepticus Keith Augustine en een aantal opponenten over de interpretatie van bijna-doodervaringen.

The Scalpel and the Soul (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van The Scalpel and the Soul van dr. Allan J. Hamilton.

Marktwerking versus maatwerk in de psychiatrieT. Rivas
Overwegingen van drs. Titus Rivas bij de toestand van de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) de laatste jaren.

Twee ervaringen met ESP van MariŰlle NijhuisT. Rivas
Twee gedocumenteerde ervaringen met buitenzintuiglijke waarneming.

Bewustzijn bij dierenT. Rivas
Artikel over de verschillende standpunten in het debat rond bewustzijn bij dieren door Esteban Rivas en Titus Rivas in Antropologische Verkenningen.

Zijn mensen de enige dieren met bewustzijn?T. Rivas
Artikel in Prana van Esteban Rivas en Titus Rivas over bewustzijn (subjectiviteit) bij dieren.

Tom Regans pleidooi voor dierenrechten als basis voor ethisch veganismeT. Rivas
Tom Regans ethiek van dierenrechten is bijzonder geschikt als basis voor ethisch veganisme.

Dieren: Robots of subjectenT. Rivas
Dieren zijn geen bewusteloze machines. In een artikel voor het blad van de Nederlandse vegetariersbond staat Titus Rivas stil bij de implicaties daarvan.

Het spirituele brein (boekbespreking)T. Rivas
Boekbespreking van het boek Het spirituele brein van Mario Beauregard door Titus Rivas

Materialistisch obscurantismeT. Rivas
Titus Rivas zet uiteen waarom hij Wat een onzin! van Herman de Regt en Hans Dooremalen een stuitend voorbeeld van materialistisch obscurantisme vindt.

A Brief History of the Soul van Stewart Goetz en Charles Taliaferro (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek A Brief History of the Soul van Stewart Goetz en Charles Taliaferro.

New Essays in Applied EthicsT. Rivas
Recensie van New Essays in Applied Ethics: Animal Rights, Personhood and the Ethics of Killings.

Artikelen rond onderzoek naar de BDE van de Man met het GebitT. Rivas
Overzicht van artikelen over onderzoek naar de befaamde bijna-doodervaring van "de Man met het Gebit" en de nasleep daarvan.

Heiligen van alle tijden (boekbespreking)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Heiligen van alle Tijden van Clemens J÷ckle.

Moeder Teresa, haar leven en werk in woord en beeldT. Rivas
Boekbespreking van Moeder Teresa, haar leven en werk in woord en beeld van Raghu Rai en Navin Chawla door Titus Rivas.

De boodschap van de sfinx (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Titus Rivas van De boodschap van de Sfinx: sleutel tot de oorsprong van onze beschaving van Robert Bauval en Graham Hancock.

Artikelen van Titus Rivas over buitenaardse wezens en oude beschavingenT. Rivas
Artikelen en recensies over buitenaardse wezens en oude beschavingen van drs. Titus Rivas.

Searching for Eternity van Don. MorseT. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Searching for Eternity: A Scientistĺs Spiritual Journey to Overcome Death Anxiety van dr. Don Morse

Het verhaal van de knuffel DidiT. Rivas
Animistische voorstellingen en helderziendheid rond een pluche knuffelbeest genaamd Didi.

IdeALISTEN: Zou het ook zo kunnen? (boekbespreking)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van IdeALISTEN: Zou het ook zo kunnen?

Positieve persoonlijke banden uit vorige levensT. Rivas
Titus Rivas en Anny Dirven staan binnen een personalistisch kader stil bij parapsychologisch bewijsmateriaal rond relaties die standhouden na de dood. Ze benadrukken het verschijnsel positieve hechting.

Onheilstijdingen: hou je verstand erbij!T. Rivas
artikel in paraview over profetieen en onheilstijdingen

De geest van insectenT. Rivas
Hebben insecten emoties, pijngevoelens en gedachten? Titus Rivas stelt dat ze hoe dan ook het voordeel van de twijfel verdienen.

De brandweerlieden van HotshotsT. Rivas
Een aantal brandweerlieden had op hetzelfde moment een bijna-doodervaring.

Aanwijzingen voor een fijnstoffelijk lichaamT. Rivas
Titus Rivas staat stil bij spontane waarnemingen van jonge kinderen die wijzen op de realiteit van een fijnstoffelijk lichaam.

De Arnhemse brand van Pasen 1973: Herinneringen van Christina uit MaldenT. Rivas
Christina (pseudoniem), een meisje uit Malden, droomde toen ze drie en een half jaar oud was dat ze gestorven was bij een brand tijdens een vorig leven.

Problematisering van mededogenT. Rivas
Er zijn denkers die een ver doorgevoerd mededogen niet als hogere menselijke kwaliteit zien, maar eerder als een probleem. Titus Rivas staat stil bij hun argumenten.

Mama vroeger was ikT. Rivas
Titus Rivas bespreekt het boek Mama, vroeger was ik... van Jim Tucker over re´ncarnatieonderzoek naar spontane herinneringen van jonge kinderen en laat zien hoe actueel dit boek is.

De taal van dolfijnenT. Rivas
Titus Rivas bespreekt voor Psychologie het bewijsmateriaal rond mogelijke natuurlijke talen bij dolfijnen.

Waar God woontT. Rivas
Kritische recensie van het boek Waar God woont van Melvin Morse door Titus Rivas.

A World in a Grain of Sand - BesprekingT. Rivas
Boekbespreking van A World in a Grain of Sand van Mary Rose Barrington, Ian Stevenson en Zofia Weaver.

Falsifieerbaarheid en de skepticiT. Rivas
Titus Rivas laat zien dat zogeheten skeptici minder op hebben met falsifieerbaarheid en rationaliteit dan zij zelf beweren.

Hallucinaties of meer?T. Rivas
L. Stafford Betty gaat in op de theorie dat bijna-doodervaringen opgevat kunnen worden als hallucinaties.

Dankbaarheid bij overledenen: twee mogelijke gevallenT. Rivas
Dit artikel bespreekt beknopt twee Nederlandse gevallen van een mogelijke constructieve invloed van de kant van een overledene op een levende; het geval HenriŰtte Roos van Ian Stevenson en het recentere geval Wim Stevens van Stichting Athanasia.

Twijfel aan het bestaan van echte paragnostenT. Rivas
Er wordt nog steeds getwijfeld aan het bestaan van paragnosten, terwijl daar volgens Stichting Athanasia geen gegronde reden toe bestaat.

Duitse vertaling van Blessing in Disguise van Barbara Rommer (boekbespreking)T. Rivas
Bespreking van Der verkleidete Segen, de Duitse vertaling van Blessing in Disguise van Barbara R. Rommer, door Titus Rivas.

Verwarrende 'theory of everything' voor bijna-doodervaringen van David LawtonT. Rivas
Kritische beschouwing van de metafysische theorie voor bijna-doodervaringen van David Lawton door Titus Rivas

Artikelen uit het zomernummer van het Journal of Near-Death Studies 2007T. Rivas
Samenvatting en bespreking van artikelen in het zomernummer van 2007 van het Journal of Near-Death Studies door Titus Rivas.

Recente artikelen in het Journal of Near-Death Studies winter 2006T. Rivas
Bespreking van artikelen in het winternummer van het Journal of Near-Death Studies van 2006 door Titus Rivas.

Onvergankelijk! van Jim van der Heijden (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Onvergankelijk! De bijna-doodervaring: Venster op het licht van Non-lokaal bewustzijn van Jim van der Heijden.

Neurofilosofie (recensie)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek Neurofilosofie - hersenen, bewustzijn, vrije wil van Johan A. den Boer.

Schoonheid van de natuurT. Rivas
Gedicht van Titus Rivas, getiteld Schoonheid van de natuur.

Het doden van dieren (boekbespreking)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het Doden van dieren: Maatschappelijke en ethische aspecten.

Wie heeft God gemaakt?T. Rivas
Beknopte weerlegging van een gangbaar argument tegen the´sme.

De bijna-doodervaring van Joop BoerT. Rivas
Beschrijving van de bijna-doodervaring van Joop Boer door Titus Rivas.

De ervaringen van de vader van Emine FougnerT. Rivas
De bijna-doodervaring van een Canadese moslim van Turkse afkomst.

Over de grens van leven en dood (Reunions)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek Over de grens van leven en dood van Raymond Moody en Paul Perry.

Posttraumatische verschijnselen en voortbestaanT. Rivas
Overzicht van de rol van posttraumatische verschijnselen in het parapsychologisch bewijsmateriaal voor een leven na de dood.

Is berusting altijd de juiste houding tegenover nare ervaringen?T. Rivas
Een evaluatie van de waarde van berusting en compassie tegenover zichzelf en anderen.

Spoken bestaan: geestverschijningen met paranormale informatieT. Rivas
Titus Rivas bespreekt het serieuze parapsychologische bewijsmateriaal voor geestverschijningen met paranormale informatie.

Vervolgonderzoek in het geval Christina uit MaldenT. Rivas
Vervolg op het onderzoek naar de herinneringen van Christina uit Malden.

Begegnungen mit dem Jenseits (boekbespreking)T. Rivas
Recensie van het boek Begegnungen mit dem Jenseits van Bernard Jakoby.

Een geverifieerde uittredingT. Rivas
Verslag van een geverifieerde buitenlichamelijke ervaring oftewel uittreding.

Re´ncarnatieherinneringen aan de HolocaustT. Rivas
Titus Rivas bespreekt aanwijzingen voor authentieke herinneringen aan een vorig leven tijdens de Holocaust.

Hypnose-experiment van Stichting AthanasiaT. Rivas
Beknopt verslag van een experiment van Stichting Athanasia met hypnotische regressie naar vroegere incarnaties.

Een vermanende opaT. Rivas
Paranormale ervaringen rond visioenen van een overleden opa die de betrokkene nooit eerder gezien had.

De psychologie van overledenenT. Rivas
Een verkenning van de psychologie van mensen die overleden zijn. In hoeverre zal ons psychologisch functioneren na ons overlijden (naar alle waarschijnlijkheid) verschillen van ons functioneren nu?

Een hiernamaals voor mens en dier?T. Rivas
Titus Rivas betoogt in een artikel voor Vega! dat de specifieke argumenten tegen een leven na de dood voor dieren niet steekhoudend zijn. Als mensen de dood overleven, geldt dat ook voor dieren.

Artikelen over zinvol toeval, synchroniciteit en karmaT. Rivas
Artikelen over zinvol toeval, co´ncidenties, mogelijk karma, en synchroniciteit.

Dieren en re´ncarnatieT. Rivas
Titus Rivas en Anny Dirven vragen zich in een artikel voor ParaVisie af of ook dieren kunnen re´ncarneren.

Sekse zit tussen de oren: maar heeft de ziel wel een geslacht?T. Rivas
Sekse en gender identiteit in het licht van re´ncarnatieonderzoek.

Bewustzijn als obstakel voor een skeptisch wereldbeeldT. Rivas
Titus Rivas toont aan dat het naturalistische wereldbeeld van sceptici (oftewel skeptici) kampt met een onoverkomelijk obstakel, het zogeheten 'hard problem' van het bewustzijn.

Een empathische perimortale ervaringT. Rivas
Een empathische perimortale ervaring van Ken Prather zoals beschreven door PMH Atwater.

Dieren die weet hebben van zichzelfT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over zelfbesef of zelfbewustzijn bij dieren.

Ervaringen met geesten: Interne Ŕn externe bronnenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over de juiste interpretatie van geestverschijningen van overledenen en hogere wezens.

Droom rond een dodelijk ongeval van een katerT. Rivas
Paranormale droom over een dodelijk ongeval van een kater.

Ervaringen rond een fijnstoffelijk lichaamT. Rivas
Artikel van Stichting Athanasia voor Paraview over een fijnstoffelijk lichaam.

Penny Sartori. The Near-Death Experiences of Hospitalized Intensive Care PatientT. Rivas
Recensie door Titus Rivas van The Near-Death Experiences of Hospitalized Intensive Care Patients van dr. Penny Sartori.

Does it matter? van Graham Dunstan MartinT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Does it Matter? van Graham Dunstan Martin.

In het licht van de dood van Michael Sabom (boekbespreking)T. Rivas
Bespreking van In het licht van de dood van Michael B. Sabom.

Mi perro amigo van Rafael FarinaT. Rivas
Het lied Mi perro amigo van de Spaanse zanger Rafael Farina tegen mishandeling van honden.

Het verleden van Shanti DeviT. Rivas
Vertaling door Titus Rivas van artikel van dr. Kirti Swaroop Rawat over de klassieke Indiase casus van re´ncarnatie van het meisje Shanti Devi.

Monique Warnars: Normaal paranormaal: tijd voor de waarheidT. Rivas
Recensie van het boek Normaal paranormaal van Monique Warnars.

Sterke overtuiging rond onverwacht overlijdenT. Rivas
Een paranormale ervaring gepubliceerd in het Tijdschrift voor Parapsychologie.

Twee ervaringen met voorschouwT. Rivas
Twee precognitieve ervaringen van dezelfde persoon beschreven voor het Tijdschrift voor Parapsychologie.

Waarnemingen op grote afstand tijdens een bijna-doodervaringT. Rivas
Paranormale waarneming tijdens een bijna-doodervaring met bevestiging.

Victor Zammit: de zaak voor een leven na de dood en tegen de pseudo-skepticiT. Rivas
Artikel over het werk van de Australische jurist en parapsychologisch auteur Victor Zammit.

Workshop Parapsychologisch WerkT. Rivas
Workshop over parapsychologisch werk van Titus Rivas voor het Psychologie en Toekomstperspectief Congres 2007.

De koude werkelijkheid rond wolT. Rivas
Veganisten krijgen vaak de vraag voorgelegd wat er tegen een 'diervriendelijk' product als wol zou zijn. Een overzichtje van misstanden.

Stemmen horen: zin of onzinT. Rivas
Stichting Athanasia biedt Tilly Gerritsma de gelegenheid om haar visie op stemmen horen te geven.

Messages: Evidence For Life After Death van George E. Dalzell (bespreking)T. Rivas
Bespreking van Messages van George E. Dalzell.

Das Innere Land van Joachim Faulstich (recensie)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van 'Das Innere Land: Nahtoderfahrung und Bewussteinsreisen' van Joachim Faulstich.

Een BDE-echtpaarT. Rivas
Bij een Nederlands echtpaar had zowel de man als de vrouw een eigen bijna-doodervaring.

Wat ik bedoelde met 'beter'T. Rivas
Toelichting bij het artikel De mythe van de farize´sche veganist uit Gezond Idee! van Titus Rivas.

Een personalistische visie op overleven na de dood en spirituele evolutieT. Rivas
Er zijn twee fundamenteel verschillende filosofische kaders voor theorievorming binnen onderzoek naar leven na de dood en spirituele evolutie over meer dan ÚÚn leven.

Visioen van een 'melek'T. Rivas
Spirituele ervaring rond een melek (engel) van Zeynep S.-Y., een Nederlandse vrouw met een Turks-Alevitische achtergrond.

Beschouwing bij het artikel Ik wist dat Suriname mijn beloofde land wasT. Rivas
Beschouwing bij het artikel Ik wist dat Suriname mijn beloofde land was: het relaas van Jolanda Klaassen.

Een hedendaagse extinctiethese: Mortal minds van Gerald WoerleeT. Rivas
Kritische recensie van het boek Mortal Minds van Gerald Woerlee door Titus Rivas.

Research into Paranormal Experiences in ChildrenT. Rivas
Lecture about paranormal experiences of children, given by Titus Rivas as a guest lecturer, as part of Intuitive Intelligence, a course by Anouk Brack, at the University of Wageningen, the Netherlands, on December 5th 2006.

Dieren als psychische wezensT. Rivas
Lezing van Titus Rivas over dierpsychologie en de parapsychologie van dieren voor Naderend Vuur van Sander van Ankeren in het cultuurcentrum Griffioen van de Vrije Universiteit in Uilenstede, Amstelveen.

Thinking Beyond the Brain onder redactie van David Lorimer (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van de bundel Thinking Beyond the Brain onder de redactie van David Lorimer.

Animals and the Afterlife van Kim Sheridan (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van het boek Animals and the Afterlife van Kim Sheridan over een leven na de dood voor dieren.

Guy-Lyon Playfair. Tweeling-telepathie (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van het boek Tweeling-telepathie van Guy Lyon Playfair, door Titus Rivas.

FrŘher als ich gro▀ war van Joanne Klink (recensie)T. Rivas
Recensie van de Duitse vertaling van Vroeger toen ik groot was van Joanne Klink.

Ervaringen met gevolgen van sociaal beleid rond 2000T. Rivas
Titus Rivas doet verslag van de ervaringen die hij in de periode 1998-2002 persoonlijk opdeed met het 'sociale' beleid rond uitkeringen en arbeidswang.

Ich habe ins Jenseits geblickt (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van de bundel Ich habe ins Jenseits geblickt.

Lexikon des Jenseits (boekbespreking)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Lexikon des Jenseits van Arne Hoffmann.

The Lost Secret of Death: een kritische besprekingT. Rivas
Kritische bespreking van The Lost Secret of Death van Peter Novak.

Intrasomatische Parergie: Theoretische beschouwingenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over de theorievorming rond intrasomatische parergie oftewel de psychokinetische inwerking op iemands eigen lichaam.

Intrasomatische parergie: deel 2T. Rivas
Deel 2 van een artikel gepubliceerd in twee nummers van het Tijdschrift voor Parapsychologie over intrasomatische psychokinese.

Spontane ervaringen met verschijningenT. Rivas
Wat zijn geestverschijningen? Hoe moeten we ze interpreteren?

Hersenen en geestT. Rivas
Beknopt overzicht van het lichaam-geest probleem, oftewel het vraagstuk van de verhouding tussen de hersenen of het brein en de geest, in het kader van filosofie en parapsychologie.

Engelchens Land van Evelyn Elsaesser-Valarino (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Engelchens Land van Evelyn Elsaesser-Valarino.

Beyond Chance and Necessity van Lorna GreenT. Rivas
Bespreking van het panpsychistische boek Beyond Chance and Necessity van Lorna Green.

New Dimensions in Reincarnation Research van Jamuna PrasadT. Rivas
Bespreking van het boek New Dimensions in Reincarnation Research van psycholoog en parapsycholoog dr. Jamuna Prasad.

What is Enlightenment? (bespreking)T. Rivas
Bespreking van een nummer van het tijdschrift What is Enligtenment? over leven na de dood en re´ncarnatie.

Vincent, Karim en Danny: deel 1T. Rivas
Deel 1 van het drieluik Vincent, Karim en Danny, over drie jongens met een paranormale begaafdheid die deelnamen aan de documentaireserie Binnenstebuiten van de VPRO.

Vincent, Karim en Danny: deel 2T. Rivas
Deel 2 van het drieluik Vincent, Karim en Danny over drie paranormaal begaafde jongens die deel namen aan de serie Binnenstebuiten van de VPRO.

Vincent, Karim en Danny: deel 3T. Rivas
Derde en laatste deel van een drieluik over paranormaal begaafde jongens die meededen aan de documentaireserie Binnenstebuiten van de VPRO.

I Have Lived Before: The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi (review)T. Rivas
Review of "I Have Lived Before: The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi" by Sture L÷nnerstrand.

Memory and paramnesia in early Dutch reincarnation researchT. Rivas
Based on Dutch cases of possible memories of previous lives, the author concludes investigations should be completely concentrated on children.

Psychisch beschadigde dierenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas voor V (het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme) over psychotrauma's bij dieren.

De onzichtbare mens (boekbespreking)T. Rivas
Boekbespreking van De onzichtbare mens van Maarten Manson voor Zinweb.

Een vermoedelijk geval can re´ncarnatieT. Rivas
Artikel voor Prana over een casus van vermoedelijke re´ncarnatie bestudeerd door dr. Kirti Swaroop Rawat, vertaald door Titus Rivas.

De bijna-doodervaring van J.K. uit R.T. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over de bijna-doodervaring van 'lichtwerker' J.K.

Een andere kant van Michael SabomT. Rivas
Recensie van het boek Light and Death van Michael B. Sabom door Titus Rivas.

Recensie van Miraculous Encounters van Michele A. LivingstonT. Rivas
Recensie van het boek Miraculous Encounters van Michele A. Livingstone.

Herinneringen aan een preŰxistentieT. Rivas
Er blijken kinderen met herinneringen aan een spirituele preŰxistentie te bestaan die in allerlei opzichten aansluiten bij bijna-doodervaringen.

Is there an Afterlife? van David FontanaT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Is there an Afterlife? van psycholoog en parapsycholoog David Fontana.

Is er een leven na de dood? van Ian Wilson (bespreking()T. Rivas
Boekbespreking van Is er een leven na de dood? van historicus en parapsycholoog Ian Wilson.

Epistemologische artikelen van drs. Titus RivasT. Rivas
Artikelen van drs. Titus waarin een epistemologisch of wetenschapstheoretisch onderwerp aan bod komt.

Marc Bekoff: twee boekenT. Rivas
Recensie van twee boeken van Marc Bekoff door Titus Rivas.

De visie van Titus Rivas over communicatie van dierenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas voor Dierenhulp, Informatieblad van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

Exit EpifenomenalismoT. Rivas
En este artÝculo nos preguntamos si el epifenomenalismo es una posiciˇn sostenible.

Waarom niet al onze herinneringen opgeslagen kunnen zijn in onzeT. Rivas
Qualia zijn niet beschrijfbaar in de vorm van wiskundige patronen, zodat fysiek opgeslagen, volledig wiskundige concepten van qualia ondenkbaar zijn.

One last hug before I go van Carla Wills-Brandon (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van One last hug before I go van Carla Wills-Brandon.

Karma: een ingewikkeld vraagstukT. Rivas
Overzicht van vraagstukken rond het begrip karma in de filosofie en parapsychologie.

De onvermoede rijkdom van de dierlijke psycheT. Rivas
Artikel van Titus Rivas voor Prana over onderschatte geestelijke vermogens van dieren.

De depressie-epidemie van Trudy DehueT. Rivas
Recensie van het boek De depressie-epidemie van Trudy Dehue, door Titus Rivas.

'In mijn vorige leven was ik gevechtspiloot'T. Rivas
James Leininger is een Amerikaanse jongen met klassieke verifieerbare herinneringen aan een vorig leven aan gevechtspiloot. De casus komt overeen met het universele patroon van dergelijke gevallen dat ontdekt is door dr. Ian Stevenson.

Buitenzintuiglijke waarneming op afstand tijdens bijna-doodervaringenT. Rivas
Bij sommige bijna-doodervaringen neemt de patiŰnt correct dingen of gebeurtenissen waar buiten de ruimte waarin zijn of haar lichaam zich bevindt.

Hoe persoonlijk een relatie met (een) God kan zijnT. Rivas
Een overzichtje van Titus Rivas van personalistische mystieke stromingen die streven naar een persoonlijke, mystieke band met een godheid.

Falsifiability and the SkepticsT. Rivas
The real debunker truly feels no affinity whatsoever with falsifiability. It is a principle that is incompatible with the debunker's a priori unfalsifable, in practice 100% immunized skeptical ideology.

Filosofische artikelen van Titus RivasT. Rivas
Filosofische, levensbeschouwelijke en aanverwante artikelen van Titus Rivas

Recensie van de CD íBasta ya! de sangre derramada van Valerio Caballero.T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van de CD íBasta ya! de sangre derramada van Valerio Caballero. Flamenco ingezet voor dierenrechten.

Dualistische artikelen van Titus RivasT. Rivas
Dualistische artikelen van drs. Titus Rivas

Communicatie met overledenen tijdens bijna-doodervaringenT. Rivas
Bij sommige bijna-doodervaringen communiceert de patiŰnt met een specifieke overledene die hij of zij niet herkent.

Epifenomenalisme en psychogene causaliteitT. Rivas
Afgesloten uitdaging aan onredelijke skeptici.

Mental memory and the efficacy of the mind in generalT. Rivas
Paper by Titus Rivas for Paranormal Review about a purely mental, causally efficacious memory.

Metasubjective Cognition Beyond the BrainT. Rivas
Consciousness has irreducible qualitative and subjective aspects that cannot be represented in a physical, purely quantitative system. Metasubjective concepts must be stored in a non-physical memory.

Waarnemingen van een onbewuste uittredingT. Rivas
Een Nederlandse vrouw nam waar hoe haar ernstig zieke dochter uit haar lichaam getreden was.

Boekbespreking van The Animal Manifesto van Marc BekoffT. Rivas
Recensie van The Animal Manifesto: Six reasons for expanding our compassion footprint van Marc Bekoff door Titus Rivas

Kunnen vissen lijden?T. Rivas
Boekbespreking van Do fish feel pain? van Victoria Braithwaite door Titus Rivas.

Poltergeist: spontane uitbarstingen van psychokineseT. Rivas
Parapsychologisch overzicht van het verschijnsel poltergeist.

Drop-in communicators: Geesten die toevallig 'binnen komen vallen┤T. Rivas
Wat zijn drop-in communicators, DIC's oftewel toevallige aanwippers en waarom zijn ze zo belangrijk?

Why we cannot do away with everyday causality: an epistemological argumentT. Rivas
If causal processes are wholely illusory, this also means that the concepts we use in our minds are never brought about by any contact we have had with the world.

Onderzoek naar de voorspellingen in ParaVisie voor het jaar 2009T. Rivas
Kritisch-welwillende evaluatie van voorspellingen voor 2009 in ParaVisie voor het Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek.

SPR-Lecture by Titus Rivas about the Interpretation of Reincarnation Type CasesT. Rivas
SPR-Lecture by Titus Rivas about the Interpretation of Reincarnation Type Cases.

Vincent, Karim en Danny: De droom van GodT. Rivas
Vervolg van deel 2 van het drieluik Vincent, Karim en Danny, drie paranormaal begaafde jongens die deel namen aan de serie Binnenstebuiten van de VPRO.

Paragnostische uitspraken over vorige levensT. Rivas
Een evaluatie van uitspraken van paragnosten over vorige incarnaties.

Boekbespreking van The Atheist Afterlife van David StaumeT. Rivas
Boekbespreking van het boek The Atheist Afterlife van filosoof en humanist David Staume door Titus Rivas.

Irreducible Mind (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century van Edward F. Kelly, Emily Williams Kellty, Adam Crabtree, Alan Gauld en Michael Grosso, door Titus Rivas.

Resonantie als universeel en verbindend principe (recensie)T. Rivas
Recensie van Resonantie als universeel en verbindend principe.

De ongrijpbare Fred SchoonmakerT. Rivas
Speurtocht van Titus Rivas en Anny Dirven naar dr. Fred Schoonmaker, bekend om vÚrgaande claims over bijna-doodervaringen.

Drie minder bekende BDE's tijdens een vlak EEG met bevestigingT. Rivas
Bijna-doodervaringen met correcte buitenzintuiglijke waarneming tijdens een klinische dood zijn onverenigbaar met een materialistisch wereldbeeld. In dit artikel aandacht voor drie minder bekende casussen.

Twee boeken van Sylvia LuciaT. Rivas
Beknopte bespreking door Titus Rivas van twee boeken van Sylvia Lucia, Verlangen naar mijn tweelingziel en Het spookhotel van Jonkheer Jammie.

De macht van mentale voorstellingen: invloed van de geest op het eigen lichaamT. Rivas
Overzicht van Titus Rivas van intrasomatische psychokinese. De geest heeft een grote invloed op het eigen lichaam.

De instrumentele en inherente waarde van spelT. Rivas
De waarde van spel in dierpsychologisch, psychologisch en spiritueel perspectief.

Parapsychologische artikelen van drs. Titus RivasT. Rivas
Artikelen van drs. Titus Rivas over parapsychologie en psychical research. Een overzicht van artikelen met links.

Artikelen van Titus Rivas over dieren en dierethiekT. Rivas
Artikelen van psycholoog en filosoof drs. Titus Rivas over dierpsychologie, dierethiek en veganisme.

De relatie tussen re´ncarnatieherinneringen en BDE'sT. Rivas
In dit artikel van Titus Rivas worden raakvlakken aangegeven tussen onderzoek naar BDE's en parapsychologisch re´ncarnatieonderzoek.

The question of animal awareness and the culture of scienceT. Rivas
Paper about animal awareness by Esteban Rivas and Titus Rivas for Science and the Human-Animal Relationship. Amsterdam: Netherlands Universities Institute for Coordination of Research in Social Sciences.

Re´ncarnatieherinneringen bij Nederlandse kinderenT. Rivas
Onderzoek naar spontane herinneringen aan vorige levens bij jonge Nederlandse kinderen.

Wordt vervolgd: Zelfbeschikking onder druk van Ton Vink (recensie)T. Rivas
Het boek Wordt Vervolgd van Dr. Ton Vink behandelt de discussies rond het recht zelfbeschikking bij beŰindiging van het eigen leven en de hulp bij zelfdoding.

Artikelen over sociale kwesties door Titus RivasT. Rivas
Artikelen over sociale kwesties door drs. Titus RivaS

Artikelen van T. Rivas over relaties e.d.T. Rivas
Artikelen en recensies over relaties en aanverwante onderwerpen.

Review of A Philosophical Critique of Empirical Arguments for SurvivalT. Rivas
Book review of "A Philosophical Critique of Empirical Arguments for Postmortem Survival" by Michael Sudduth.

Lezing voor Naderend Vuur over geestverschijningenT. Rivas
Lezing van drs. Titus Rivas over geestverschijningen voor Naderend Vuur van Sander van Ankeren.

Some comments on the REM state intrusion hypothesis for NDEs by Kevin NelsonT. Rivas
Some comments by Titus Rivas on the REM state intrusion hypothesis for NDEs by Kevin Nelson

Spirituele ervaringen rond het sterfbed van iemand andersT. Rivas
Ervaringen rond het sterfbed van anderen. Artikel van Titus Rivas dat 2004 dat aansluit bij het boek Glimpses of Eternity van Raymond Moody.

Artikelen van Titus Rivas over zingeving, spiritualiteit en waardenT. Rivas
Artikelen van Titus Rivas op het gebied van zingeving, axiologie en spiritualiteit.

Why absolute agnosticism about a theistic god is incoherentT. Rivas
An analytical argument of Titus Rivas against strong or absolute agnosticism.

What if we find no evidence for a theistic creation?T. Rivas
According to Titus Rivas an absence of evidence for theistic creation would logically imply an argument against theism due to the definition of a theistic creator.

Who made God? An invalid argument against theismT. Rivas
Atheists sometimes ask theists by whom their God was created. Titus Rivas dismisses this question as incoherent.

Artikelen van Titus Rivas over godsdienstfilosofieT. Rivas
Artikelen van drs. Titus Rivas op het gebied van de analytische filosofie van de religie oftewel godsdienstfilosofie.

The Bloodless Revolution (recensie)T. Rivas
Recensie van The Bloodless Revolution van Tristram Stuart.

Shake It! in de VasimT. Rivas
Verslag van multiculturele voorstelling 'Shake it!' in centrum De Vasim te Nijmegen van mei 2007.

Defending Animal Rights van Tom Regan (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Defending Animal Rights van Tom Regan.

Het dierloze gerecht:: Een vegetarische geschiedenis van NederlandT. Rivas
Interview van Titus Rivas met Dirk-Jan Verdonk over zijn proefschrift Het dierloze gerecht: Een vegetarische geschiedenis van Nederland.

Voorschouw van toekomstige levens of waarneming van voorlopige tendensen?T. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over indrukken van een toekomstige incarnatie. Bestaat er bewijsmateriaal dat het hierbij om meer gaat dan wensdenken of fantasie?

Re´ncarnatie is vaak de beste hypotheseT. Rivas
Parapsychologisch onderzoek toont aan dat re´ncarnatie op zijn minst een plausibele verklaring biedt voor verschijnselen die veel wetenschappers niet thuis kunnen brengen. Artikel van Titus Rivas voor Bres.

The Reincarnation Case of S. Part 1T. Rivas
A gifted Dutch-Jewish girl with an American background, S. of Amsterdam, spontaneously recalled two previous lives and two intermission periods between lives when she was about three years old. Part 1.

De bijna-doodervaring van Annette PanhuisT. Rivas
Bijna-doodervaring van mevrouw Annette Panhuis, zoals beschreven voor Titus Rivas.

Creaties van gene zijdeT. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over automatische kunst die afkomstig zou zijn van overledenen.

Een interessante mail over uitspraken als kind over een preŰxistentieT. Rivas
Bevestiging van een getuigenis van een moeder over uitspraken van haar kind over een geestelijk voor-bestaan voor dit leven.

Twee bijna-doodervaringen gemeld naar aanleiding van de man met het gebitT. Rivas
Twee bijna-doodervaringen die gemeld werden aan Anny Dirven en Titus Rivas naar aanleiding van een interview van de Gelderlander met Titus Rivas over de 'man met het gebit'.

ARGUMENTS FOR THE CAUSAL EFFICACY OF MINDT. Rivas
Paper by Titus Rivas published in the Paranormal Review about the causal efficacy of mind.

Visistadvaita and Dvaita van B.N. Hebbar (recensie)T. Rivas
Recensie van een boek van B.N. Hebbar over twee minder bekende stromingen in de Indiase vedanta-filosofie: visistadvaita en dvaita.

Verwarring bij het vraagstuk van geesten zonder lichaamT. Rivas
Bespreking van het artikel Disembodied Minds and the Problem of Identification and Individuation van Jesse en Alan Steinberg door Titus Rivas.

De toekomst zien: Maar hoe werkt dat eigenlijk?T. Rivas
Artikel van Titus Rivas over voorschouw oftewel precognitie. Gaat het om waarneming van een al vaststaande toekomst of van waarschijnlijke ontwikkelingen die nog afgewend kunnen worden?

Jezus als Goeroe (recensie)T. Rivas
Recensie van het boek Jezus als Goeroe van Jan Peter Schouten.

Koersen op kwaliteit in de GGz (recensie)T. Rivas
Recensie van Koersen op kwaliteit in de GGz door Titus Rivas.

Drs. Titus Rivas over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorgT. Rivas
Links naar stukken van drs. Titus Rivas die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op psychiatrie, klinische psychologie of geestelijke gezondheidszorg.

Meditatie: invloed in de bovenkamerT. Rivas
Onderzoek naar de invloed van de bewuste geest op de hersenen heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd, maar vormt nog steeds een taboe vanwege het heersende paradigma.

Teruggekeerd bij dezelfde familieT. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over zogeheten same-familycases, casussen van spontane herinneringen aan een vorig leven binnen dezelfde familie als in de huidige incarnatie.

Doden dieren alleen om te overleven?T. Rivas
Veel levensbeschouwelijke stromingen zijn het erover eens dat de fauna niet bepaald het toonbeeld van harmonieuze vredelievendheid is.

Bloemen zijn rood: beperkende mores in het onderwijs hinderen ontwikkelingT. Rivas
Persoonlijke ontwikkeling heeft ruimte, vrijheid en openheid nodig. Politiek, onderwijs en wetenschap neigen er echter nogal eens toe om ongewenste uitkomsten te bestrijden.

Wat hebben bijna-doodervaringen ons te vertellen?T. Rivas
Implicaties van bijna-doodervaringen voor wereldbeeld en mensbeeld.

Herinneringen rond de eigen geboorte en wat daaraan voorafgingT. Rivas
Een jonge vrouw had reeds als kind perinatale herinneringen en herinneringen aan een spirituele preŰxistentie. Deze herinneringen doen in meerdere opzichten denken aan bijna-doodervaringen.

Wetenschappelijk bewijsmateriaal voor 'bovennatuurlijke' wezensT. Rivas
Wat voor een bewijsmateriaal kan er zijn voor het bestaan voor bovennatuurlijke of bovenmenselijke wezens? Een verkenning door Titus Rivas.

Alles is bezield: de opkomst van het panpsychismeT. Rivas
Beknopte bespreking van het panpsychisme als alternatief voor het materialisme in de filosofie van de geest.

Kijk 's nuchter naar een spookT. Rivas
Er bestaan verschillende opvattingen van het begrip nuchterheid in verband met paranormale verschijnselen zoals geestverschijningen.

Matter and Sense by Howard Robinson (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Matter and Sense van de hedendaagse dualistische filosoof Howard Robinson.

The End of Materialism van Charles T. Tart (boekbespreking)T. Rivas
Bespreking van het boek The End of Materialism van Charles Tart door Titus Rivas.

De tweede helft: Hoe een bijna-doodervaring levens verandert (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van De tweede helft: Hoe een bijna-doodervaring levens verandert van Ditta op den Dries door Titus Rivas

Bespreking van Memories of the Afterlife van Michael NewtonT. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek Memories of the Afterlife van Michael Newton over preŰxistentieherinneringen.

We lived in heaven van Sarah Hinze (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van We lived in Heaven van Sarah Hinze door Titus Rivas.

Recensie van The Handbook of Near-Death ExperiencesT. Rivas
Recensie van het boek The Handbook of Near-Death Experiences: Thirty Years of Investigation van Janice Miner Holden, Bruce Greyson en Debbie James.

The Audible Life Stream van Alistair Conwell (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek The Audible Life Stream: Ancient Secret of Dying While Living van Alistair Conwell.

Ontmoetingen in het hiernamaals van Dianne Arcangel (recensie)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van Ontmoetingen in het hiernamaals van Dianne Arcangel.

Nahtoderfahrungen van GŘnter EwaldT. Rivas
Recensie van Nahtoderfahrungen van GŘnter Ewald door Titus Rivas.

Evidence of the Afterlife van Jeffrey Long (recensie)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van Evidence of the Afterlife: The Science of Near-Death Experiences van Jeffrey Long m.m.v. Paul Perry.

Ontdekkingsreis naar re´ncarnatieherinneringenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over het werk van Carol Bowman rond herinneringen aan vorige levens bij met name jonge kinderen en het onderzoek ernaar.

Pappa en mamma! Waarom hebben jullie mij teruggehaald?T. Rivas
Recensie van Pappa en mamma! Waarom hebben jullie mij teruggehaald van Lokke Koopman-Veenstra door Titus Rivas

Door de nacht: Praktisch doe-boek voor uittredingen van Sten OomenT. Rivas
Bespreking van Door de nacht van Sten Oomen door Titus Rivas.

The Hidden Oracle of India: The Mystery of India Naadi Palm Leaf ReadersT. Rivas
Bespreking van The Hidden Oracle of India: The Mystery of India Naadi Palm Leaf Readers van Andrew & Angela Donovan.

Aankondiging van een bijna-doodervaring door een geestverschijningT. Rivas
Een vrouw kreeg 's nachts een geestverschijning van haar overleden oma die samenhing met de bijna-doodervaring die haar zus zou meemaken.

Nog meer bewijsmateriaal voor re´ncarnatieT. Rivas
Enkele ontwikkelingen rond het parapsychologisch bewijsmateriaal voor re´ncarnatie.

Bewustzijn en zelfT. Rivas
Titus Rivas vraagt zich af of bewustzijn wijst op een geestelijke essentie of 'zelf'. Een filosofische verkenning.

Tussen orenmaffia en somatisch reductionismeT. Rivas
Actueel debat over de rol van psychische factoren bij ziekten zoals kanker, genezing en gezondheid.

Overledenen die betrokken blijven bij nabestaandenT. Rivas
Bewijsmateriaal voor de betrokkenheid van overledenen bij nabestaanden. Er schuilt waarschijnlijk enige waarheid in de uitgangspunten van voorouderverering.

Buitenzintuiglijke waarneming: wat is dat voor iets?T. Rivas
Er bestaat een heel scala aan theoretische modellen voor buitenzintuiglijke waarneming oftewel Extra-Sensory Perception (ESP).

Herinneringen aan een geestelijk bestaan voor de conceptieT. Rivas
Herinneringen aan geestelijk voorbestaan. Een overzicht van Titus Rivas voor Reflectie.

Fouten maken is menselijk, ook voor paranormale hulpverlenersT. Rivas
Alle mensen zijn feilbare wezens en dat geldt ook voor mensen met paranormale gaven. Aandacht voor dit gegeven en de ethische aspecten ervan.

Buitenlichamelijke ervaringen: meer dan bijzondere dromenT. Rivas
Artikel van Stichting Athanasia over het verschijnsel van de buitenlichamelijke ervaring oftewel uittredingen.

Exploring the eternal soul (boekbespreking)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Exploring the Eternal Soul van Andy Tomlinson.

Heeft het aardse leven zin?T. Rivas
De auteur geeft beknopt zijn persoonlijke visie op het vraagstuk van de zin van het aardse leven in het kader van BDE's en preŰxistentieherinneringen.

De bijna-doodervaring van Huriye KacarT. Rivas
Een Canadese vrouw van Turkse afkomst kreeg een bijna-doodervaring tijdens een hartstilstand. Haar ervaringen komen overeen met de voorspelling van een overleden oma die aan haar zus verschenen was.

De bijzondere ervaringen van Dikky van der Weide-BoekholtT. Rivas
Dikky van der Weide is een paranormaal begaafde vrouw die onder meer een BDE en ervaringen met engelen en geestverschijningen heeft gehad.

Bijbelse vrouwenT. Rivas
Impressies van de tentoonstelling Bijbelse Vrouwen in het Catharijneconvent te Utrecht.

Herinneringen van jonge kinderen aan een vorig leven op aardeT. Rivas
Parapsychologisch re´ncarnatie-onderzoek concentreert zich op spontane herinneringen van jonge kinderen.

Terminale luciditeitT. Rivas
Bruce Greyson en Michael Nahm publiceerden in december vorig jaar een interessant artikel, getiteld Terminal Lucidity in Patients with Chronic Schizophrenia and Dementia. Een korte samenvatting.

Geheimen van de vlinder van Allison DuBois (boekbespreking)T. Rivas
Recensie van het boek Geheimen van de vlinder van het bekende medium Allison DuBois door Titus Rivas.

Filosoferen over Eindeloos Bewustzijn (boekbespreking)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van Filosoferen over Eindeloos Bewustzijn, een bundel essays geschreven naar aanleiding van de bestseller Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel.

Practicing Conscious Living and Dying (recensie)T. Rivas
Recensie van Practicing Conscious Living and Dying van Annamaria Hemingway door Titus Rivas.

On Life after Death van Elisabeth KŘbler-Ross (bespreking)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van On Life after Death van Elisabeth KŘbler-Ross.

Spirituele visies op het kwaadT. Rivas
Er bestaan verschillende spirituele tradities rond de vraag naar de realiteit of illusie van het kwaad.

Culturele artikelen en recensies van Titus RivasT. Rivas
Culturele artikelen en recensies van Titus Rivas

Is Super-Psi een aannemelijk alternatief voor voortbestaan?T. Rivas
Titus Rivas geeft commentaar op twee artikelen over serieuze theoretische discussie over een voortbestaan na de dood uit Journal of Scientific Exploration.

De aarde is 'slechts' een leerschool (recensie)T. Rivas
Kritische recensie van Titus Rivas van De aarde is 'slechts' een leerschool van Thea van Leent.

The Blackwell Companion to ConsciousnessT. Rivas
Recensie van Titus Rivas van The Blackwell Companion to Consciousness onder redactie van Max Velmans en Susan Schneider.

Uitspraken van dr. Hiroyoshi Takata over de casus van Al SullivanT. Rivas
Bevestiging van de Japanse arts dr. Hiroyoshi Takata van de kern van de beroemde bijna-doodervaring van Al Sullivan.

Herinneringen rond de eigen geboorte en wat daaraan voorafgingT. Rivas
Een jonge vrouw had reeds als kind perinatale herinneringen en herinneringen aan een spirituele preŰxistentie.

Jeroen Vanheste: Humanisme en het avondland (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Humanisme en het avondland van Jeroen Vanheste.

Living on purpose: Meaning, intention and value (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek Living on Purpose van Graham Dunstan Martin.

De uittreding van Anita van der V.T. Rivas
De uittreding van een NHA-cursiste van Titus Rivas, Anita van der V, met hem gedeeld in 2008.

Heimwee naar de PinkstertuinT. Rivas
Boekbespreking van Heimwee naar de Pinkstertuin van Sylvia Lucia.

Boekbespreking van Animal Rights Without Liberation (Cochrane)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek 'Animal Rights Without Liberation: Applied Ethics and Human Obligations' van Alasdair Cochrane.

Fundamentalistische nabij-de-doodervaringenT. Rivas
Titus Rivas verklaart fundamentalistische nabij-de-doodervaringen uit een samenspel van echt contact met een geestelijke werkelijkheid en cultuurbepaalde elementen uit iemands onbewuste geest.

There can be no rational argument against rational argumentationT. Rivas
Any rational argumentation against rationality is self-defeating.

Psychologische artikelen van drs. Titus RivasT. Rivas
Psychologische artikelen en recensies van drs. Titus Rivas

Geschriften van drs. Titus RivasT. Rivas
Artikelen, recensies en boeken van drs. Titus Rivas.

The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion (recensie)T. Rivas
Bespreking van Titus Rivas van The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion onder redactie van William E. Mann.

Waar komen we vandaan? Over een geestelijk voorbestaanT. Rivas
PreŰxistentie in religieus, filosofisch en parapsychologisch perspectief.

De verdwijning van immorele beroepenT. Rivas
Bepaalde beroepen rond diergebruik zijn nu nog volkomen geaccepteerd, maar naarmate mensen meer doordrongen worden van hun immorele karakter, zullen ze steeds meer ter discussie komen te staan.

Agnostic epiphenomenalism?: Response to a commentT. Rivas
Some physicalists believe they can immunize the position of epiphenomenalism by remaining agnostic about the existence of irreducible phenomenal qualia or consciousness. Response from Titus Rivas, author of Exit Epiphenomenalism.

Animals and the Afterlife by Kim Sheridan (Review)T. Rivas
Translation of Dutch Review of Animals and the Afterlife by Kim Sheridan, published in 2005 in Terugkeer of Stichting Merkawah, Volume 16, Number 3, Fall 2005.

Review of The Lost Secret of Death by Peter NovakT. Rivas
Review by Titus Rivas of "The Lost Secret of Death" by Peter Novak.

Respect voor het individuele dierT. Rivas
Artikel van Titus Rivas voor Prana over dierethiek en dierenrechten.

Biological and personal evolutionT. Rivas
Biological evolution and personal evolution through reincarnation.

The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind (Review)T. Rivas
Review by Titus Rivas of The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind.

Boekbespreking van Stan Michielsens van Van en naar het Licht van Rivas & DirvenT. Rivas
Recensie door Stan Michielsens voor Levenslicht van Limen vzw van het boek Van en naar het Licht van Titus Rivas en Anny Dirven.

De kerk loslaten (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas voor Zinweb van het boek De Kerk Loslaten van Anneke Polkerman.

The logical necessity of the survival of personal memory after bodily deathT. Rivas
To what extent can we be certain that our memories will survive the death of our bodies?

God and Philosophy by Antony Flew (book review)T. Rivas
Book Review by Titus Rivas of "God and Philosophy" by Antony Flew.

Review of Beyond Chance and Necessity by Lorna GreenT. Rivas
Review of Beyond Chance and Necessity by Lorna Green

Cosmic Cradle: Souls Waiting in the Wings for Birth (Review)T. Rivas
Review by Titus Rivas of "Cosmic Cradle: Souls Waiting in the Wings for Birth" written by Elizabeth M. Carman & Neil J. Carman.

EufemismenT. Rivas
Bij massaslachtingen van dieren die in aanraking gekomen kunnen zijn met ziekten zoals mond- en klauwzeer is steeds weer sprake van eufemismen als preventief ruimen en opruimingsteams.

Searching for Eternity (Review)T. Rivas
Review of "Searching For Eternity : A Scientist's Spiritual Journey to Overcome Death Anxiety" by Don Morse

Spontane herinneringen aan vorige levens bij volwassenenT. Rivas
Er zijn volwassenen met spontane herinneringen aan een vroegere incarnatie die parapsychologisch interessant zijn.

Diergebruik als traditieT. Rivas
Traditie vormt geen goede maatstaf voor de morele aanvaardbaarheid van een bepaalde praktijk.

Is de Holocaust een bruikbaar model voor de uitbuiting van dierenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas uit 2000 in Gezond Idee! over de bruikbaarheid van de Holocaust als model voor de exploitatie van dieren.

Terug naar de natuur?! Veganisme is buitengewoon natuurlijkT. Rivas
Artikel in Gezond Idee! gericht tegen naturalisme rond dierethiek en veganisme.

Nederlandse Bijna-DoodervaringenT. Rivas
Nederlandse Bijna-Doodervaringen onderzocht door drs. Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf H. Smit.

Stemmen horen: boodschappen buiten de normale zintuigen omT. Rivas
Prana-artikel van Titus Rivas en Tilly Gerritsma uit 2007.

Book Review of The Spiritual Brain by Beauregard and O'LearyT. Rivas
Translation of Dutch book review by Titus Rivas of The Spiritual Brain by Mario Beauregard and Denyse O'Leary,

Ineke Koedam: In het licht van sterven (boekbespreking)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek 'In het licht van sterven: Ervaringen op de grens van leven en dood' van Ineke Koedam voor Terugkeer.

Moraal en moralismeT. Rivas
Het verschil tussen het volgen en bepleiten van een ethisch verantwoorde levensstijl en intolerant moralisme. Artikel voor het tijdschrift Gezond Idee! van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Dierenleed en LandbouwT. Rivas
Misstanden in de veeteelt zijn genoegzaam bekend. Maar welke gevolgen hebben akkerbouw en tuinbouw voor het welzijn der dieren? Esteban en Titus Rivas verzamelden feiten, die we hier overzichtelijk weergeven.

Mensen eerst ?!T. Rivas
Moeten mensen moreel gezien altijd voorrang krijgen boven andere dieren? Een artikel van Titus Rivas voor Gezond Idee!, van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, nr. 44, blz. 24-25, 1998/1999.

XenotransplantationT. Rivas
There are not enough human donors to meet the urgent need for replacement organs. Pigs could solve this problem, in view of organ transplants from animals to humans. But does the end justify the means?

VegetariŰrs als 'foute' mensenT. Rivas
De auteur stelt dat het beeld van vegetariŰrs of veganisten als boosdoeners vaak voortkomt uit banale intolerantie, maar dat het tevens wordt ingezet bij bewuste manipulatie van mensen zodat dierenbevrijding nog langer wordt uitgesteld.

Book Review of God The Failed HypothesisT. Rivas
English translation of Dutch review that was published in Terugkeer 18 (4), 27-28, 2007, of "God: The Failed Hypothesis" by Victor J. Stenger.

Book Review of Visistadvaita and DvaitaT. Rivas
Book review of "Visistadvaita and Dvaita: A Systematic and Comparative Study of the Two Schools of Vedanta, with Special Reference to Some Doctrinal Controversies" by B.N. Hebbar.

THE SICKBED VISION OF MRS NESKA ONG A KWIENT. Rivas
A paranormal sickbed vision studied by Anny Dirven and Titus Rivas.

A telepathic experience surrounding the death of a grandmotherT. Rivas
A telepathic experience surrounding the death of a grandmother.

The doctrine of a closed physical universeT. Rivas
Short exploration of analytical and empirical reasons for believing in a closed physical universe.

Why we cannot be mere elements of a divine dreamT. Rivas
We cannot be just characters in a divine dream because our own conscious experiences cannot appear to be conscious experiences to us, without really being so.

Neuropsychology and personalist dualism: a few remarksT. Rivas
Titus Rivas shows why there is no theoretical incompatibility between neuropsychological data and substantialist dualism.

The Causally Efficacious PsycheT. Rivas
The theory of the Non-Efficacy of Consciousness or epiphenomenalism (and other non-reductive forms of physicalism) may be influential, but the author shows why they inevitably must be rejected as incoherent

Exit Epiphenomenalism: The Demolition of a RefugeT. Rivas
The authors systematically present an analytical argument against epiphenomenalism, the argument from the justification of the assertion of the existence of consciousness.

External Qualities and Neurological Computation in PerceptionT. Rivas
It is sometimes claimed that the phenomenal qualities of perception might in theory exist not only in the subjective mind, or even that they would exclusively exist as external properties.

KANT, RATIONAL PSYCHOLOGY AND THE IDENTITY THEORYT. Rivas
The ontological identity theory is a contradictory position based on the untenable notion of two perspectives from which one would be able to consider the conscious mind.

A Letter about Dilley's Theory of ClairvoyanceT. Rivas
Letter to the Editor published in the Journal of the Society for Psychical Research, Volume 55, 1989, pp. 434-435.

A Letter about Dilley's Theory of TelepathyT. Rivas
Letter to the Editor, published in the Journal of the Society for Psychical Research, Volume 56, 1990, pp. 312-313.

Libertarian Socialist SpiritualityT. Rivas
In this article I would like to propose a possible connection between libertarian-socialist ideals and a spiritual world-view.

Rebirth and Personal IdentityT. Rivas
The notion of reincarnation can indeed be reconciled with a personalist philosophy.

Veganisme als miskenning van de belangen van plantenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas over de bekende "planten hebben ook gevoel"-drogreden tegen vegetarisme en veganisme.

Vegetarisme in het Oosten: Het kind in het badwaterT. Rivas
In het oosten heeft het vegetarisme een zeer lange traditie. Maar onder invloed van westerse denkbeelden komt deze traditie steeds meer onder druk te staan.

Why Veganism Is Not Natural, but ExcellentT. Rivas
Article for Vegans International against the naturalistic fallacy and for animal rights.

De loochening van bewustzijn bij diereT. Rivas
Bewustzijn bij dieren moet primair benaderd worden vanuit het gedrag, in plaats van de aanwezigheid van bepaalde hersenstructuren.

Veganisme en huisdieren: een pijnlijk dilemmaT. Rivas
Artikel over ethische vraagstukken rond het houden van huisdieren door veganisten, verschenen in Gezond Idee!, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Oskar Schindler als bontfokkerT. Rivas
Speciesisme kan ook een rol spelen bij mensen die een groot engagement aan de dag leggen als het om medemensen gaat, zoals Oskar Schindler.

Theosofie en dierethiekT. Rivas
Vegetarisme en veganisme in verhouding tot de theosofie.

De mythe van de farize´sche veganistT. Rivas
Oprechte ethische veganisten worden niet gedreven door de wens om ethisch beter (bezig) te zijn dan anderen.

A contemporary extinction hypothesis: Mortal minds by Gerald WoerleeT. Rivas
In his clear and well-written 'Mortal Minds', anesthesiologist Gerald Woerlee advocates the so-called extinction hypothesis, the theory that there is no immortal soul and no life after death.

Misleidende Skepsis over Bijna-Dood ErvaringenT. Rivas
Skeptische fabeltjes over Bijna-Dood Ervaringen van Rob Nanninga, aan de kaak gesteld door Titus Rivas.

Consciousness During Clinical Death and After Irreversible Brain DeathT. Rivas
What does consciousness during a Near-Death Experience without cortical activity imply for consciousness after death? Paper by Titus Rivas.

No strict parallellism between mind and matterT. Rivas
There can be no strict parallellism between mind and matter: an extra argument from the use of concepts about consciousness.

Desarrollando nuevas ideas en los estudios de sobrevivenciaT. Rivas
Nuevas ideas en los estudios parapsicologicos y filosoficos de sobrevivencia postmortal. Ponencia de Titus Rivas de 1991.

Reincarnation and Pre-existence Memories among young European childrenT. Rivas
Paraquest Lecture by Titus Rivas, Manchester (UK), April 16th 2006.

The Life Beyond (Rawat & Rivas)T. Rivas
Paper by Dr. Kirti Swaroop Rawat and Titus Rivas published in The Journal of Religion and Psychical Research, Vol. 28, Number 3, 126-136, July 2005.

The logical necessity of the survival of personal memory after bodily deathT. Rivas
To what extent can we be certain that our memories will survive the death of our bodies? Lecture by Titus Rivas for international conference in Rajsamand, India.

The Survivalist Interpretation of Recent Studies Into the Near-Death ExperieT. Rivas
This paper addresses common counter-hypotheses for a survivalist interpretation of veridical perceptions during the stage of flat electroencephalogram (EEG) in so called Near-Death Experiences (NDEs).

The Use of Analogous Reasoning for Assessing Discomfort in Laboratory AnimalsT. Rivas
When assessing discomfort in animals analogous reasoning is often used.This practical rule of thumb can be based on an 'analogy-postulate'. We think that there are sound reasons for accepting this analogy-postulate.

ALFRED PEACOCK? REINCARNATION FANTASIES ABOUT THE TITANICT. Rivas
A retired technical engineer claimed he could prove that he had been a drowned passenger of the Titanic.

Utterances about rebirth among four young children from the NetherlandsT. Rivas
In this short paper, four cases of utterances in young Dutch children that might indicate a belief in rebirth are described.

Lezing voor Naderend Vuur over Spiritualiteit, Vrijheid en EngagementT. Rivas
Lezing voor Naderend Vuur van Titus Rivas d.d. 19 oktober 2005 in Cultuurcentrum Griffioen over Spiritualiteit, Vrijheid en Engagement.

Bijna-doodervaringen bij twee jonge kinderen met bevestigde ESPT. Rivas
De auteurs staan stil bij twee casussen van kleuters die een bijna-doodervaring beleefden en daarbij correcte buitenzintuiglijke waarnemingen deden.

Edele dieren en speciŰsismeT. Rivas
Titus Rivas stelt dat alle dieren zonder onderscheid 'edel' genoeg zijn om gerespecteerd en met rust gelaten te worden.

SIX CASES OF THE REINCARNATION TYPE IN THE NETHERLANDST. Rivas
Six Dutch Cases of Reincarnation Type, article in the Paranormal Review by Titus Rivas.

Parapsychologisch onderzoek van Stichting AthanasiaT. Rivas
Parapsychologisch onderzoek van Stichting Athanasia en oproepen om daaraan mee te doen.

Ervaringen met uitkerende instantiesT. Rivas
Dagboek van Titus Rivas rond ervaringen met gevolgen van het beleid van de Sociale Dienst voor zijn persoonlijke leven.

Reincarnation research: In search of the most parsimonious sufficient hypothesisT. Rivas
The author stresses in general that a good scholarly interpretation of the findings of reincarnation research into cases among young children is both parsimonious and exhaustive.

De gematigde, tolerante islam bestaatT. Rivas
De beeldvorming rond de islam is veel te eenzijdig. Veel moslims staan een gematigde leefwijze voor en bovendien zijn er liberale stromingen binnen de islam.

Boekbespreking van Re´ncarnatie? Essay over de veranderende aard van de kennisT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Re´ncarnatie? Essay over de veranderende aard van de kennis van dr, Hugo Verbrugh voor het tijdschrift Terugkeer.

Kijk ik ben er nog (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van 'Kijk ik ben er nog!' van Carla Schouterden en Huy vander Linden voor Terugkeer.

Het subtiele lichaam: een encyclopedie van de energetische anatomie (recensie)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van Het subtiele lichaam: een encyclopedie van de energetische anatomie van Cyndi Dale voor Terugkeer.

Het kleine Bijna-bij-de-dood boekje (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Het kleine Bijna-bij-de-dood boekje: Fragmenten uit de praktijk van Jim van der Heijden.

Science and the Near-Death Experience (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Titus Rivas van 'Science and the Near-Death Experience: How Consciousness Survives Death' door Chris Carter, voor Terugkeer.

Dieren en geestverschijningenT. Rivas
Aanwijzingen voor een persoonlijk voortbestaan bij mensen vormen een goed argument voor de hypothese dat er ook voor dieren een hiernamaals bestaat. Er is bovendien concreet parapsychologisch bewijsmateriaal voor geestverschijningen van dieren.

Wat is er 'extreem' aan veganisme?T. Rivas
Zijn de benamingen extreem en extremistisch van toepassing bij ethisch veganisme? Een verkenning door drs. Titus Rivas.

Geen nadere informatie over de identiteit van de Man met het GebitT. Rivas
Titus Rivas en Anny Dirven zijn er, ondanks een uitgebreide speurtocht, vooralsnog niet in geslaagd de identiteit van de beroemde 'Man met het Gebit' te achterhalen.

PreŰxistentieherinneringen van een hoogopgeleide Slavische vrouwT. Rivas
Samenvatting door Titus Rivas van de preŰxistentieherinneringen van een hoogopgeleide Slavische vrouw.

There is Life After Death van Roy Abraham Varghese (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van There is Life After Death: Compelling Reports From Those Who Have Glimpse the After-Life van Roy Abraham Varghese.

Ik was ooit piloot van Bruce en Andrea Leininger (recensie)T. Rivas
Recensie van de Nederlandse uitgave van Soul Survivor over de re´ncarnatieherinneringen van de Amerikaanse jongen James Leininger.

From Neurons to Self-Consciousness van Bernard Korzeniewski (boekbespreking)T. Rivas
Boekbespreking van het boek From Neurons to Self-Consciousness van Bernard Korzeniewski, door Titus Rivas.

Het is GOED geweest van Trees Verduyn (bespreking)T. Rivas
Bespreking van 'Het is GOED geweest: de leerschool van een autodidact in de hemelse sferen' van Trees Verduyn door Titus Rivas.

Mensen met een psychokinetische gaveT. Rivas
Artikel voor Paraview over mensen met een psychokinetische gave, oftewel psychokineten en parergasten.

Compassie als universele waardeT. Rivas
Compassie (mededogen) vormt een van de universalia van de mensheid. Het is iets wat mensen wereldwijd met elkaar verbindt. Artikel van Titus Rivas.

XenoglossieT. Rivas
Artikel over xenoglossie in een parapsychologische perspectief door Titus Rivas en Anny Dirven voor ParaVisie.

Warum wir keine Tiere essen (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Warum wir keine Tiere essen van Ruby Roth (vertaling van That's Why We Don't Eat Animals) door Titus Rivas voor V Vegan Magazine.

Kwantitatief bewijsmateriaal voor psychokineseT. Rivas
Bij kwantitatief parapsychologisch onderzoek naar psychokinese maakt men gebruik van exacte berekeningen om factoren als stom toeval zo veel mogelijk uit te kunnen sluiten.

Koos Neuvel: Tussen de oren: Hoe het lichaam de geest krijgt (bespreking)T. Rivas
Bespreking voor Terugkeer door drs. Titus Rivas van enkele onderdelen van Tussen de oren van Koos Neuvel.

De (bijna-)dood ontrafeld??T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek De (bijna-)dood ontrafeld in het licht van de Fibonacci-code van Maureen Venselaar.

Twee ervaringen met terminale luciditeitT. Rivas
Twee cursisten van de NHA-cursus Parapsychologie deelden een ervaring met terminale luciditeit met Titus Rivas.

Doorschijnende gedaante bij perimortale ervaringT. Rivas
Een Belgische cursiste van de NHA cursus Parapsychologie, Linda Moens, stuurde Titus Rivas een ervaring rond haar overleden echtgenoot.

Yo vi la luz. Experiencias cercanas a la muerte en Espa˝a (bespreking)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek 'Yo vi la luz: Experiencias cercanas a la muerte en Espa˝a' van Enrique Vila Lˇpez.

Believing Bullshit van Stephen LawT. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek Believing Bullshit van de Britse filosoof Stephen Law.

The Denial of Consciousness in Non-Human AnimalsT. Rivas
A critical response by Titus Rivas to Bob Bermond's approach to the question of animal consciousness and suffering. Behavior is a more reliable indicator of the presence of subjective experiences than brain structures or activity.

Does Consciousness Exist in Animals?T. Rivas
Slightly adapted essay by Esteban Rivas and Titus Rivas about animal consciousness originally published in Euroniche Newsletter No. 6, September 1991.

Hebben dieren veel te vertellen?T. Rivas
Een consequentie van de gangbaar geworden concentratie op de syntaxis is dat zij andere vormen van communicatie in de dierenwereld, die alleen betekenissen overbrengen, in de schaduw stelt. Artikel van Titus Rivas voor Prana.

The Reincarnation Case of S. Part 2T. Rivas
A gifted Dutch-Jewish girl with an American background, S. of Amsterdam, spontaneously recalled two previous lives and two intermission periods between lives when she was about three years old. Part 2.

Algemene artikelen over parapsychologieT. Rivas
Algemene artikelen over parapsychologie.

AankondigingservaringenT. Rivas
Artikelen over aankondigingsdromen en andere ervaringen die informatie kunnen bevatten over de geestelijke herkomst van (ongeboren) kinderen voor hun huidige fysieke leven.

Artikelen over bezetenheidT. Rivas
Artikelen over bezetenheid door een lichaamloze geest.

Artikelen over buitenlichamelijke ervaringenT. Rivas
Artikelen over buitenlichamelijke ervaringen oftewel uittredingen.

Artikelen over bijna-doodervaringen oftwel nabij-de-doodervaringenT. Rivas
Artikelen over bijna-doodervaringen voor Stichting Athanasia en Stichting Merkawah.

Artikelen over contact met overledenenT. Rivas
Artikelen over contact met overledenen, mediumschap en verschijningen.

Artikelen over dieren en parapsychologieT. Rivas
Artikelen over paranormale ervaringen van en rond dieren.

Artikelen over engelen en hogere wezensT. Rivas
Artikelen over engelen, hogere wezens en wezens van licht.

Artikelen over ESP (Extra-Sensory Perception)T. Rivas
Artikelen over ESP oftewel Extra-Sensory Perception of buitenzintuiglijke waarneming.

Artikelen over fijnstoffelijkheidT. Rivas
Artikelen over fijnstoffelijkheid, waaronder aura's, astrale lichamen en chakra's.

Artikelen over hersenen en parapsychologieT. Rivas
Artikelen over hersenen, geest en parapsychologie.

Kinderen die aura's zienT. Rivas
Kinderen die aura's zien zijn belangrijk voor parapsychologisch onderzoek. Verdwenen blog van Titus Rivas, herplaatst op txtxs.nl

Artikelen over kinderen en paranormale ervaringenT. Rivas
Artikelen over kinderen in een parapsychologische context.

Artikelen over paranormale gavenT. Rivas
Artikelen over paranormale talenten en gaven.

Artikelen over persoonlijke evolutieT. Rivas
Artikelen over persoonlijke evolutie over levens heen.

Artikelen over preŰxistentieT. Rivas
Artikelen over preŰxistentie oftewel een geestelijk voorbestaan in parapsychologisch perspectief.

Artikelen over psychokineseT. Rivas
Artikelen over psychokinese oftewel telekinese.

Artikelen over psychologie en parapsychologieT. Rivas
Artikelen waarin zowel psychologische als parapsychologische vragen centraal staan.

Artikelen over re´ncarnatieT. Rivas
Parapsychologische artikelen over re´ncarnatie.

Artikelen over skepsisT. Rivas
Kritische artikelen over 'skepsis' met een k.

Artikelen over spiritualiteit en parapsychologieT. Rivas
Artikelen over spiritualiteit en parapsychologie.

Diverse opvattingen van wetenschap en de status van parapsychologisch veldwerkT. Rivas
Diverse opvattingen van wetenschap en de status van parapsychologisch veldwerk, door Titus Rivas. Oorspronkelijk gepubliceerd als weblog.

Artikelen over sterfbedvisioenen en andere perimortale ervaringenT. Rivas
Parapsychologische artikelen over sterfbedvisioenen en andere perimortale ervaringen.

Artikelen over terminale luciditeitT. Rivas
Parapsychologische artikelen over terminale luciditeit.

Parapsychologische artikelen over een voortbestaan na de doodT. Rivas
Parapsychologische artikelen over een voortbestaan na de fysieke dood.

Artikelen over dierethiek en veganismeT. Rivas
Artikelen van drs. Titus Rivas over dierethiek en veganisme.

Artikelen over een dierlijke geest en dierlijk bewustzijnT. Rivas
Artikelen van drs. Titus Rivas over dierpsychologie, een dierlijke geest en dierlijk bewustzijn.

Artikelen over weerstand tegen veranderingen ten gunste van dierenT. Rivas
Artikelen van Titus Rivas over speciŰsistische weerstand tegen maatschappelijke veranderingen ten gunste van dieren.

Dreams about previous livesT. Rivas
How far can we go back in our dreams? Do memories of former incarnations sometimes emerge in our dream life?

Papers in English about animals and animal ethics by Titus RivasT. Rivas
Papers in English about animals and animal ethics by Titus Rivas

Writings in English by Titus RivasT. Rivas
Writings in English by Titus Rivas.

Metasubjectieve cognitie en de hersenenT. Rivas
Fenomenaal bewustzijn bezit onreduceerbare kwalitatieve en subjectieve aspecten die niet kunnen worden weergegeven in een fysiek, zuiver kwantitatief systeem.

Elephants on the Edge (recensie)T. Rivas
Bespreking van het boek 'Elephants on the Edge: What Animals Teach Us about Humanity' van G.A. Bradshaw.

Mijn vader lijkt op Barbapapa (recensie)T. Rivas
Boek bespreking van het boek Mijn vader lijkt op Barbapapa: portretten van nieuwetijdskinderen en hun ouders van Hermelijn van der Meijden en Erik Buis.

De vertrapte haarclipT. Rivas
Een nabij-de-doodervaring met paranormale waarneming, gemeld door de Duitse 'Freifrau' Andrea von Wilmowsky.

De bijna-doodervaring van Ruby Graupera-CassimiroT. Rivas
De zojuist bevallen Ruby Graupera-Cassimiro beleefde een nabij-de-doodervaring tijdens een langdurige hartstilstand en bleek daarna wonderlijk snel te herstellen.

Een casus uit Human Personality van F.W.H. MyersT. Rivas
Een nabij-de-doodervaring uit 1890, beschreven in "Human Personality and its Survival of Bodily Death" van F.W.H. Myers.

De transculturele 'excursie' van Jan de WitT. Rivas
Jan de Wit (pseudoniem) beleefde een bijna-doodervaring met elementen uit de Indiase mythologie zonder daar (in dit leven) affiniteit mee te hebben.

Memories of the Light van Toni Maguire (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van 'Memories of the Light: A Story of Spiritual Existence before Physical Birth' van Toni Maguire.

Parapsychologische aanwijzingen voor daadwerkelijke uittredingenT. Rivas
Er bestaat overtuigend parapsychologisch bewijsmateriaal voor paranormale verschijnselen tijdens buitenlichamelijke ervaringen (BLE's).

Buitenlichamelijke ervaringen tijdens een kunstmatige hartstilstand?T. Rivas
Dr. Mario Beauregard heeft een casus gemeld van een buitenlichamelijke ervaring tijdens een standstill procedure waarbij men kunstmatig een hartstilstand opwekt.

Lichamelijke onsterfelijkheidT. Rivas
Sommige mensen streven naar een onsterfelijkheid in fysieke zin. Hoe realistisch is dit?

Zoopolis (recensie)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek Zoopolis van Sue Donaldson en Will Kymlicka voor V (Vegan Magazine).

Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden' van Peter Derkx (recensie)T. Rivas
Recensie van het boek Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden' van Peter Derkx door Titus Rivas

Geestverschijningen vlak na iemands overlijdenT. Rivas
Geestverschijningen van mensen die kort tevoren overleden zijn zonder dat degene die de verschijning waarneming daarvan op de hoogte is, zijn minder zeldzaam dan men zou denken. Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven.

Dieren en hun leefomgeving: Verrijking, welzijn en ethiekT. Rivas
Basistekst bij korte presentatie van Titus Rivas tijdens het Studium Generale 'WAT DIEREN WILLEN, volgens ons' in het Auditorium van Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, van 13 maart 2013.

De onherleidbare geestT. Rivas
Anti-reductionistisch artikel van Titus Rivas naar aanleiding van de toekenning van de Erasmusprijs aan Daniel C. Dennett. Uit diverse wetenschappelijke observaties blijkt dat er een bewustzijn of geest is die niet zomaar samenvalt met de hersenen.

Immortal Remains en First Person Plural van Stephen E. Braude (recensie)T. Rivas
Gecombineerde boekbespreking door Titus Rivas van de boeken Immortal Remains en First Person Plural van Stephen Braude.

De hype van ĹThe Secretĺ voorbijT. Rivas
Wat is er overgebleven van de betekenis van het boek 'The Secret' van Rhonda Byrne nu de Ĺhypeĺ weer een beetje voorbij lijkt?

De rijk geschakeerde Indiase wijsbegeerteT. Rivas
In tegenstelling tot wat bepaalde westerlingen lijken te denken, kun je de wijsbegeerte van India niet terugbrengen tot een handjevol kerngedachten. Er zijn allerlei stromingen en denkers te onderscheiden die het in belangrijke opzichten met elkaar oneens

Ik moest doodgaan om mezelf te genezen van Anita Moorjani (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Titus Rivas van het boek 'Ik moest doodgaan om mezelf te genezen' van Anita Moorjani.

Ook dieren hebben een ziel van Jenny Smedley (bespreking)T. Rivas
Boekbespreking van Titus Rivas van het boek 'Ook dieren hebben een ziel' van Jenny Smedley.

Is er een logisch verband tussen liefde voor dieren en veganisme?T. Rivas
Titus Rivas stelt zich voor Vegan Magazine de vraag of er een mogelijk inherent verband tussen liefde voor dieren en veganisme bestaat.

Telepathie tussen familieleden: een kwestie van verwantschapT. Rivas
Van ouders en hun kinderen tot telepathisch contact tussen tweelingen: een opmerkelijk fenomeen. Wat zeggen studies en onderzoeken hierover? Titus Rivas ging op zoek.

Niet elke inzinking leidt tot dieper inzichtT. Rivas
Spirituele ervaringen kunnen erg ingrijpend zijn en tot een transformatie van je leven en je persoonlijkheid leiden. Maar wat zegt dat over de boodschap van die ervaringen?

Volwassene op zoek naar vorig levenT. Rivas
Als we nu gewoon eens aannemen dat er een of andere vorm van re´ncarnatie of wedergeboorte bestaat, hoe kunnen we dan aan informatie over onze vorige levens komen?

ĹToevalligĺ teruggevonden voorwerpenT. Rivas
Een minder bekend deelgebied van het parapsychologisch onderzoek naar co´ncidenties en synchroniciteit is het terrein van de uitzonderlijk Ĺtoevalligeĺ gebeurtenissen waarbij verloren voorwerpen teruggevonden worden door de eigenaar.

Over het hoofd zien wat je niet verwachtT. Rivas
Let je op het ene, zie je het andere niet. Je kan daardoor voor rare verrassingen komen te staan. Wat zie jij over het hoofd? Artikel van Titus Rivas.

The Last Laugh van Raymond Moody (recensie)T. Rivas
'The Last Laugh: A New Philosophy of Near-Death Experiences, Apparitions, and the Paranormal' van Raymond Moody, besproken door Titus Rivas.

The Afterlife Unveiled van Stafford Betty (boekbespreking)T. Rivas
Recensie van 'The Afterlife Unveiled: What the dead are telling us about their world' van Stafford Betty, door Titus Rivas.

Dispirited van David Webster (bespreking)T. Rivas
Bespreking door Titus van het boek 'Dispirited: How contemporary spirituality makes us stupid, selfish and unhappy' van David Webster.

The Application of Impossible Things van Natalie Sudman (recensie)T. Rivas
Recensie van het boek 'The Application of Impossible Things: My Near-Death Experience in Iraq' van Natalie Sudman door Titus Rivas

Wenn die Dunkelheit ein Ende findet van Michael Nahm (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van het boek 'Wenn die Dunkelheit ein Ende findet' van Michael Nahm door Titus Rivas.

Wilde beesten in de filosofische woestijn (recensie)T. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van het boek 'Wilde beesten in de filosofische woestijn: filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen' van Hein van Dongen, Hans Gerding en Rico Sneller.

De jongen die in de hemel wasT. Rivas
Bespreking door Titus Rivas van 'De jongen die in de hemel was' van Todd Burpo en Lynn Vincent.

Brain Wars van Mario Beauregard (boekbespreking)T. Rivas
Bespreking van 'Brain Wars: The Scientific Battle Over the Existence of the Mind and the Proof That Will Change the Way We Live Our Lives' van Mario Beauregard door Titus Rivas.

De ontluistering van Melvin MorseT. Rivas
Enkel het gegeven dat iemand belangrijk onderzoek heeft uitgevoerd garandeert nog niet dat hij/zij als mens in alle opzichten integer of evenwichtig is. Maar dit betekent niet dat zijn/haar onderzoek voortaan waardeloos is.

Steven Laureys en BDE's als bewijsmateriaal tegen het materialismeT. Rivas
De Belgische neuroloog Steven Laureys lijkt te uitgaan van een materialistisch-naturalistisch wereldbeeld waarin het bewustzijn in alle opzichten een product van de hersenen vormt.

Relatos verÝdicos van Manuel Domingos et al. (recensie)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van 'Relatos verÝdicos: Experiŕncias de quase-morte' van Manuel Domingos, PatrÝcia Costa Dias en Paulo Alexandre LušŃo.

De BDE van Sandra do NascimentoT. Rivas
De BDE van Sandra do Nascimento: een Braziliaanse casus die doet denken aan 'de man met het gebit', door Titus Rivas.

Religion is something beyond simply a system of supernatural belief (Interview)T. Rivas
Interview with Tyler Scott Anderson, aspiring scientist and philosopher, and prominent Humanistic Mormon.

Het lichaam-geest dualisme is niet achterhaaldT. Rivas
Filosofisch artikel ten gunste van het substantie-dualisme voor het tijdschrift Prana, door Titus Rivas.

Het Zelf en de realiteit van de geestT. Rivas
Artikel in het tijdschrift Prana van Titus Rivas over persoonlijke identiteit en de gevolgen van substantie-dualisme voor de empirische wetenschap.

De patiŰnt van Lloyd RudyT. Rivas
Artikel over de bijna-doodervaring tijdens een hartstilstand van een patiŰnt van de cardio-thoracaal chirurg Lloyd W. Rudy.

PreŰxistentie-herinneringen van NoraT. Rivas
Eind 2008 werd Titus Rivas per mail benaderd door een vrouw die hem vertelde dat ze herinneringen had aan een voorbestaan voor haar aardse leven.

Bewust van bewustzijn: Een reactie op Ronald LemmenT. Rivas
Titus Rivas reageert op commentaar van Ronald Lemmen in Berichten uit Psychopolis. Hij gaat met name in op de betekenis van de term 'bewustzijn', epifenomenalisme, het homunculusprobleem, en het lichaam-geest dualisme.

Bezeten door een vreemde geestT. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven namens Stichting Athanasia over bezetenheid in psychologisch en parapsychologisch perspectief.

Kern van de lezing van Gerritsma en Rivas op Open Dag van Stichting WeerklankT. Rivas
Auteur en ervaringsdeskundige Tilly Gerritsma vond theoretisch psycholoog, filosoof en parapsychologisch onderzoeker drs. Rivas bereid haar te helpen in het ordenen van haar ervaringen en inzichten voor het boek Gek Genoeg Gewoon.

Memories of the Light by Toni Maguire (review)T. Rivas
English version of a review by Titus Rivas of 'Memories of the Light' by Toni Maguire.

Sexual IntoleranceT. Rivas
A philosophical exploration of sexual intolerance by T. Rivas.

Belaagd door demonenT. Rivas
Mensen kunnen 'bezeten' zijn van de meest uiteenlopende dingen. Maar de term 'bezetenheid' kan eveneens een negatieve betekenis hebben. Zij verwijst dan bijvoorbeeld naar een situatie waarin een 'demon' bezit heeft genomen van een menselijk lichaam.

Erasing Death van Sam Parnia (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van 'Erasing Death: The Science that is Rewriting the Boundaries Between Life and Death' van Sam Parnia en Josh Young.

Starting Science from God by Ian Thompson (Book Review)T. Rivas
English version of book review by Titus Rivas of 'Starting Science from God: Rational Scientific Theories from Theism' by Dr. Ian J. Thompson.

Boekbespreking van Starting Science from God van Ian J. ThompsonT. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek 'Starting Science from God: Rational Scientific Theories from Theism' van Ian J. Thompson.

The Last Frontier van Julia Assante (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van 'The Last Frontier: Exploring the Afterlife and Transforming Our Fear of Death' van Julia Assante.

Three problems with panpsychismT. Rivas
Two analytical objections and one empirical objection against panpsychism, by Titus Rivas.

Unlikely Friendships van Jennifer S. Holland (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek 'Unlikely Friendships: 47 Remarkable Stories from the Animal Kingdom' van Jennifer S. Holland.

De (bijna-)dood ontrafeld in het licht van de Fibonacci-code (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek De (bijna-)dood ontrafeld in het licht van de Fibonacci-code van Maureen Venselaar.

Recensie van de tweede druk van Cosmic Cradle van Elizabeth en Neil CarmanT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van de tweede druk van 'Cosmic Cradle' van Elizabeth Carman en Neil Carman.

Review of Cosmic Cradle (Second Edition)T. Rivas
Review by Titus Rivas of the book 'Cosmic Cradle' by Elizabeth and Neil Carman.

Krachtvoer: Waarom Klaas geen vlees eet (recensie)T. Rivas
Beknopte bespreking van het prentenboek 'Krachtvoer: Waarom Klaas geen vlees eet' van Antoinette Hertsenberg.

Parapsychologische aspecten bij bijna-doodervaringenT. Rivas
Vooraankondiging van het boek 'Wat een stervend brein niet kan' van Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit.

Waar blijft de ziel? van Bert Keizer (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek 'Waar blijft de ziel?' van Bert Keizer, een uitgave van Stichting Maand van de Filosofie, 2012.

The Science Delusion van Rupert Sheldrake (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van 'The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry' van Rupert Sheldrake door Titus Rivas.

Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van de bundel 'Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship' onder redactie van Alexander Moreira-Almeida en Franklin Santana Santos.

A Rat Is a Pig Is a Dog Is a Boy van Wesley J. Smith (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van 'A Rat Is a Pig Is a Dog Is a Boy: The Human Cost of the Animal Rights Movement' van Wesley J. Smith voor Vegan Magazine.

Bijna-doodervaringen en levensbeschouwingT. Rivas
Titus Rivas staat stil bij de vraag wat voor levensbeschouwelijke consequenties bijna-doodervaringen hebben.

De doos met erfstukkenT. Rivas
Een kankerpatiŰnt kreeg tijdens zijn bijna-doodervaring paranormale informatie van zijn overleden zoon door.

Dreamer van Andrew Paquette (recensie)T. Rivas
Recensie door Titus Rivas van het boek 'Dreamer: 20 years of psychic dreams and how they changed my life' van Andrew Paquette

Iceman Wim Hof, een hedendaagse fakir uit Nederland, evenaart tummo-beoefenaarsT. Rivas
Artikel uit 2011 van Titus Rivas over de Nederlandse fakir Wim Hof alias The Iceman.

De functie van de hersenen voor de geestT. Rivas
Als hersenen en geest twee verschillende grootheden zijn, wat zou dan de functie kunnen zijn van het brein voor de geest? Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven voor Paraview.

Een belangrijke casus uit Erasing Death van Sam ParniaT. Rivas
Titus Rivas staat stilt bij de casus van de bijna-doodervaring van een patiŰnt van dr. Tom Aufderheide, een collega van Sam Parnia Parnia.

Death and Consciousness van David H. Lund (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Death and Consciousness van David H. Lund voor Terugkeer.

Recensies van boeken over re´ncarnatieT. Rivas
Boekbesprekingen van boeken over re´ncarnatie en aanverwante onderwerpen door drs. Titus Rivas

Psychologische artikelen van Titus RivasT. Rivas
Psychologische artikelen van Titus Rivas

Algemene artikelen van Titus Rivas over psychologieT. Rivas
Algemene artikelen van Titus Rivas over theoretische psychologie.

Interview with afterlife researcher and philosopher Titus Rivas (Part 1)T. Rivas
Interview by Jime Sayaka with Titus Rivas for his blog Subversive Thinking. Part 1.

Interview with afterlife researcher and philosopher Titus Rivas (Part 2)T. Rivas
Interview by Jime Sayaka with Titus Rivas for his blog Subversive Thinking. Part 2.

Bij de beesten af: Over dierenrecht en onrecht (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van Titus Rivas van het boek "Bij de beesten af! Over dierenrecht en onrecht" onder redactie van Bastiaan Rijpkema en Machteld Zee.

Is noetic monism tenable?T. Rivas
In this short article Titus Rivas presents basic, analytical arguments against noetic monism, and for noetic pluralism.

Comments on a Response by Michael SudduthT. Rivas
Comments on a response by Michael Sudduth to a review by Titus Rivas of Sudduth's book "A Philosophical Critique of Empirical Arguments for Postmortem Survival"

A few examples of other errors in Sudduth's recent bookT. Rivas
A few errors in A Philosophical Critique of Empirical Arguments for Postmortem Survival, additional to the ones mentioned in a review by Titus Rivas.

Recensie van boek van Michael SudduthT. Rivas
Boekbespreking van A Philosophical Critique of Empirical Arguments for Postmortem Survival van Michael Sudduth.

Gestoorde psychiatrie op zoek naar genezingT. Rivas
Beknopt artikel over misstanden en vernieuwing in de psychiatrie van Titus Rivas en Anny Dirven.

Miguel Angel Pertierra, een Spaanse NDE-onderzoekerT. Rivas
De KNO-arts en chirurg Miguel Angel Pertierra Quesada, verbonden aan een streekziekenhuis te Malaga, houdt zich intensief bezig met nabij-de-doodervaringen.

Jagen is sport noch spelT. Rivas
Recensie door Titus Rivas van "Exposing the Big Game: Living Targets of a Dying Sport" van Jim Robertson.

Subjectieve ervaringen als probleem voor het materialistische wereldbeeldT. Rivas
Subjectieve ervaringen oftewel bewustzijn vormen een groot probleem voor het materialistische (of ruimer naturalistische) wereldbeeld. Titus Rivas en Anny Dirven staan stil bij het "hard problem" van David Chalmers.

De Lijkwade van Turijn: wonder of kunstwerk?T. Rivas
Is de Lijkwade van Turijn een knappe vervalsing of is er meer aan de hand?

Re´ncarnatie op andere planetenT. Rivas
Hoe aannemelijk is dat mensen van deze aarde kunnen re´ncarneren in een buitenaards lichaam op een andere planeet?

Empathie en bijna-doodervaringenT. Rivas
Dit artikel onderzoekt de verbanden tussen bijna-doodervaringen (nabij-de-doodervaringen) en empathie oftewel inlevingsvermogen.

Een intersubjectieve geestelijke wereldT. Rivas
Theorievorming rond de aard van een geestelijke wereld aan gene zijde van het aardse leven. Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven.

Het hoofd van Ganesha: olifanten als intelligente en spirituele wezensT. Rivas
Olifanten bezien vanuit de mythologie, wetenschap en ethiek.

Fine-tuning en materialismeT. Rivas
'Fine-tuning'betekent zoiets als ôprecies afstellenö en verwijst naar een merkwaardig natuurwetenschappelijk gegeven. De natuurlijke orde blijkt zo in elkaar te steken dat een lichte afwijking ervan tot een ander soort fysiek heelal zou leiden.

Kruiscorrespondenties: puzzels van gene zijde?T. Rivas
Artikel over de zogeheten cross-correspondences, waarbij ingewikkelde boodschappen van overledenen als een soort puzzels zouden worden doorgegeven aan meerdere mediums.

Onvoorwaardelijke liefdeT. Rivas
Binnen een reductionistisch wereldbeeld ligt het voor de hand alle vormen van liefde te herleiden tot een banaal, liefdeloos mechanisme. Als je hier niet in meegaat, is het evident dat liefde zinvol is en zich niet laat herleiden tot iets anders.

Das Unsterblichkeitsproblem (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking van "Das Unsterblichkeitsproblem: Grundannahmen und Voraussetzungen" van Gerda Lier, door Titus Rivas

Correspondentie met Karl Greene over Pam ReynoldsT. Rivas
Rudolf Smit en Titus Rivas hadden in de periode juni/juli 2015 een korte mailwisseling met "assistant neurosurgeon" Karl A. Greene, die direct betrokken was bij de operatie van Pam Reynolds.

De hand op de spiegel van Janis Heaphy Durham (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van "De hand op de spiegel. Het verhaal van een journalist over leven na de dood" van Janis Heaphy Durham, door Titus Rivas.

Er is meer (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "Er is meer: Het beste uit 25 jaar ParaVisie" van Ron Puyn.

De Marrense kerkmoord van Sylvia LuciaT. Rivas
Recensie van De Marrense kerkmoord van Sylvia Lucia, door Titus Rivas.

Poltergeist: A Classic Study in Destructive Haunting (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van "Poltergeist: A Classic Study in Destructive Haunting" door Colin Wilson, door Titus Rivas.

Gesol met dierenT. Rivas
Essay van Titus Rivas over de manier waarop mensen kunnen 'sollen' met de belangen en gevoelens van dieren.

Animal Wise van Virginia MorellT. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Animal Wise van Virginia Morell.

Leven op herhaling (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek "Leven op herhaling: bewijzen van re´ncarnatie" van Michiel Hegener.

De paranormale nabij-de-doodervaring van Kristle MerzlockT. Rivas
Klassieke casus van een paranormale nabij-de-doodervaring, die van Kristle Merzlock, onderzocht door Melvin Morse.

Correcte waarnemingen tijdens de NDE van Jan PriceT. Rivas
De belangrijke nabij-de-doodervaring van de Amerikaanse Jan Price.

The Wisdom of Near-Death Experiences (recensie)T. Rivas
Recensie van Titus Rivas van het boek "The Wisdom of Near-Death Experiences: How Understanding NDEs Can Help Us Live More Fully" van Penny Sartori.

Illusory Souls van Gerald Woerlee (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van Illusory Souls van Gerald Woerlee.

Illusory Souls by Gerald Woerlee (Book review)T. Rivas
Book review by Titus Rivas of Illusory Souls by Gerald Woerlee.

Nieuw onderzoek naar mediums: Bewijs geleverd?T. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over experimenteel parapsychologisch onderzoek naar mediumschap van Gary Schwartz en Julie Beischel.

Sterfbedvisioen en aankondiging van overlijdenT. Rivas
Perimortale ervaringen van H.C. de Leng met een sterfbedvisioen en een aangekondigde dood.

Enkele opmerkingen over ôOccam's ChainsawöT. Rivas
Commentaar van Titus Rivas op het artikel "Occam's Chainsaw" van Jason J. Braithwaite en Hayley Dewe.

Near-Death Experiences: The Rest of the Story (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "Near-Death Experiences: The Rest of the Story" van PMH Atwater.

The Case for Polytheism van Steve Dillon (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "The Case for Polytheism" van Steve Dillon.

Out-of-Body and Near-Death Experiences (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "Out-of-Body and Near-Death Experiences: Brain-State Phenomena or Glimpses of Immortality?" door Michael N. Marsh

The New Intuitionism (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "The New Intuitionism", onder redactie van J. Graper Hernandez.

Begrijp me niet verkeerd! van Ronnie de Winter (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "Begrijp me niet verkeerd! Een doorgeefluik in een persoonlijkheid" van Ronnie de Winter.

De scheppende kracht van de reŘnie (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "De scheppende kracht van de reŘnie: Zelfreflectie als antwoord op de mondiale crisis" van Peter van de Ven.

Het belang van neurologisch onderzoek voor BDE's tijdens een hartstilstandT. Rivas
Titus Rivas concludeert dat de vraag naar de neurologische aspecten van de nabij-de-doodervaring in feite een materialistische vraag is.

De re´ncarnatieherinneringen van Edward AustrianT. Rivas
Een beknopte beschrijving door Titus Rivas van de casus van spontane re´ncarnatieherinneringen van de Amerikaanse jongen Edward Austrian.

The Bodhisattva's Brain (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized" van Owen Flanagan

Zielsgesprekken (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Zielsgesprekken" van Kees Hugenholtz.

Het evangelie van het kwaad (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Het evangelie van het kwaad" van Jean Thomassen.

Welkomveld van Geert-Jan Balvert (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Welkomveld" van Geert-Jan Balvert.

Helder Weten Helder Zijn (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Helder Weten Helder Zijn: Van intu´tie naar bewuste communicatie met de Bron" van Pam Gorter.

En hij gaf mij adelaarsvleugels (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van "En hij gaf mij adelaarsvleugels: verslag van een Bijna Dood Ervaring" van Cisca Metselaar

All is One van Joop van Montfoort (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "All is One: How the pieces of life's puzzle fit together" van Joop van Montfoort.

Persons, Souls, and Death van David H. Lund (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Persons, Souls, and Death" David H. Lund.

Light Changes van Annekatrin Puhle (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Light Changes: Experiences in the presence of transforming light" van Annekatrin Puhle.

The Eager Dead: A Study in Haunting (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "The Eager Dead: A Study in Haunting" van Archie Roy.

Psychisch of paranormaal? van Roelof TichelaarT. Rivas
Recensie van het boek "Psychisch of paranormaal? Bovennatuurlijke ervaringen in het licht van psychiatrie, religie en spiritualiteit" van Roelof Tichelaar.

Geestelijke ontwikkeling door middel van het aardse levenT. Rivas
Titus Rivas reageert op interessante uitlatingen van scheidend voorzitter van Netwerk Nabij-de-doodervaringen Bob Coppes.

Quantum Enigma (Recensie)T. Rivas
"Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness" van Bruce Rosenblum & Fred Kuttner, recensie van Titus Rivas.

Why Science Is WrongůAbout Almost Everything (Boekbespreking)T. Rivas
Recensie van "Why Science Is WrongůAbout Almost Everything" van Alex Tsakiris, door Titus Rivas.

Stop Worrying! There Probably Is An Afterlife (Recensie)T. Rivas
Recensie van "Stop Worrying! There Probably Is An Afterlife" van Greg Taylor.

Een kritische vraag van een psychologiestudentT. Rivas
Tonen casussen van comapatiŰnten met bewustzijn aan dat BDE's tijdens een hartstilstand materialistisch te verklaren zijn?

Doet u het daarvoor, mevrouw? (Recensie)T. Rivas
Recensie van "'Doet u het daarvoor, mevrouw?' Het intieme en liefdevolle verhaal van een vrouw, met en zonder borstkanker" van Pam Comijs.

The Nature of Mind van Douglas M. Stokes (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "The Nature of Mind: Parapsychology and the Role of Consciousness in the Physical World" van Douglas M. Stokes.

Meisje van 3: Een vorig leven in Afrika?T. Rivas
Een Nederlands meisje deed op een klassieke leeftijd uitspraken over een vorig leven. Hoewel ze onverifieerbaar zijn, doen haar uitlatingen denken aan paranormale re´ncarnatieherinneringen van kinderen uit alle windstreken.

Memories of Heaven van Dyer en Garnes (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Memories of Heaven: Children's astounding recollections of the time before they came to earth" van Wayne W. Dyer en Dee Garnes.

Gebeurtenissen die elkaar weerspiegelen: SerialiteitT. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over zinvol toeval, met de nadruk op de zogeheten serialiteit.

Een patiŰnt van Laurin BellgT. Rivas
Een casus van een bijna-doodervaring met paranormale aspecten beschreven door Laurin Bellg.

Duitse BDE met paranormale aspectenT. Rivas
Een casus van Joachim Nicolay van een Duitse nabij-de-doodervaring met paranormale aspecten.

Human Personality and Its Survival of Bodily Death (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het klassieke werk "Human Personality and Its Survival of Bodily Death" van F.W.H. Myers.

Geestelijk leven vˇˇr de conceptie: Kinderen herinneren zichT. Rivas
Resultaten van een literatuuronderzoek van Titus Rivas, Anny Dirven, Neil Carman en Elizabeth Carman naar herinneringen aan een geestelijk voorbestaan met paranormale aspecten.

The Soul Fallacy van Julien Musolino (Recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "The Soul Fallacy: What science shows we gain from letting go of our soul beliefs" van Julien Musolino.

Re´ncarnatie en Psychical ResearchT. Rivas
Reactie van Titus Rivas op het artikel "Re´ncarnatie en Parapsychologie" van Peter van der Sijde.

Wonderbaarlijke paranormale genezingenT. Rivas
Onverklaarde medische wonderen als manifestatie van de kracht van de geest.

Spontane ervaringen rond het moment van overlijdenT. Rivas
Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over zogeheten perimortale ervaringen.

Cogito Plus Noetic Monism Leads to SolipsismT. Rivas
The only viable type of noetic monism would be a form of solipsism: I would be the only conscious self. I would be the "God" of noetic monism.

Intolerant agnosticismeT. Rivas
Oproep aan agnostici om tolerant te zijn tegenover andersdenkenden.

Is Super-Psi Really a Suitable Alternative Explanation for All Survival Data?T. Rivas
Discussion of "Super Psi and the Survivalist Interpretation of Mediumship" by Michael Sudduth and "Perspectival Awareness and Postmortem Survival"by Stephen Braude.

Re´ncarnatie en tijdT. Rivas
Een voorbeeld van een buitengewone ervaring zonder een daaraan gekoppelde verandering in tijdsbeleving is de spontane herinnering aan een vorig leven.

Why materialists do not have a pointT. Rivas
Note about the baseless materialist argument that the impact of brain physiology upon the mind refutes dualism.

Het uitblijven van hersenletsel na NDE's gedurende een langdurige hartstilstandT. Rivas
Titus Rivas gaat beknopt in op de anomalie van het uitblijven van hersenschade bij nabij-de-doodervaringen tijdens een langdurige hartstilstand.

Brein en bewustzijn: hoe mysterieus is het verband ertussen?T. Rivas
Mysterianisme, nieuw-mysterianisme en dualisme in verband met het "hard problem" van David Chalmers bij de naturalistische filosofie van de verhouding tussen brein en geest.

Waarom materialisten gÚÚn punt hebbenT. Rivas
Titus Rivas legt uit waarom het gegeven dat de geest (soms vÚrgaand) be´nvloed kan worden door de hersenen geen argument voor ontologisch materialisme en tegen dualisme vormt.

Geh' zurŘck in eine Zeit von Dieter Hassler (Besprechung)T. Rivas
Besprechung des Bucher "Geh' zurŘck in eine Zeit" von Dieter Hassler Řber RŘckfŘhrung in eins voriges Leben.

Geh' zurŘck in eine Zeit van Dieter Hassler (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van "Geh' zurŘck in eine Zeit" van Dieter Hassler

Verwarring tussen integriteit en politieke correctheidT. Rivas
Integriteit en kritiekloos volgen van algemeen gedeelde normen zijn niet hetzelfde.

Weet wie je eet van Stijn Bruers (recensie)T. Rivas
Boekbespreking door Titus Rivas voor txtxs.nl van "Weet wie je eet: Hoe we samen onze waarden van tafel vegen en hoe we kunnen eten wat we echt willen" van dr. Stijn Bruers.

Een opvallend misverstand rond rationaliteitT. Rivas
Titus Rivas verzet zich tegen de devaluatie van rationaliteit.

Morele verontwaardiging misbruikt voor reactionaire maatregelenT. Rivas
Dat er misstanden bestaan op een bepaald gebied, wil niet zeggen dat er allÚÚn maar misstanden bestaan op dat gebied.

Humanisme staat haaks op etnocentrisch relativismeT. Rivas
Humanisme is onverenigbaar met een beperking van humanistische normen tot een specifieke samenleving.

Seksuele vrijheid en morele grenzenT. Rivas
Kort stukje over de verhouding tussen seksuele vrijheid en de morele grenzen daaraan.

Veganisten zijn toch afhankelijk van het doden van dieren?T. Rivas
Een van de argumenten van tegenstanders luidt dat veganisten zelf ook afhankelijk zijn van het doden van dieren. Een beknopte analyse.

Onnodige onrust rond een verkennend onderzoekT. Rivas
Onderzoek naar stervende of gestorven patiŰnten wijst niet uit dat nabij-de-doodervaringen alsnog verklaard kunnen worden door neurologische restactiviteit of een corticale opleving bij die patiŰnten. De commotie rondom zulk onderzoek is niet terecht.

#MeToo: over seks, macht en verandering (recensie)T. Rivas
Recensie van het boek "#MeToo: over seks, macht en verandering" van Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden.

Memories of Heaven van Sarah Hinze (recensie)T. Rivas
Boekbespreking van "Memories of Heaven" van Sarah Hinze door Titus Rivas