Zoek op :


Zoekpagina van de artikelendatabase
Samenvattingen
Homepage van Stichting AthanasiaStichting Athanasia
Homepage van de account op txtxs.nl van Stichting Athanasia.

Sponsoring ten behoeve van Stichting AthanasiaStichting Athanasia
Stichting Athanasia is op zoek naar sponsors, d.w.z. individuele donateurs of instituten, bedrijven e.d. die onze activiteiten financieel willen ondersteunen. We krijgen nog maar zeer incidenteel donaties en geen van onze medewerkers is rijk.

Filosofische vraagstukkenStichting Athanasia
Filosofisch denkwerk en onderzoek van Stichting Athanasia.

External LinksStichting Athanasia
External Links of Athanasia Foundation

Papers in English (Athanasia Foundation)Stichting Athanasia
Relevant papers in English by scholars affiliated to Athanasia Foundation.

Algemene opzet van Stichting AthanasiaStichting Athanasia
De thema's waar Stichting Athanasia zich op richt.

English pages of Athanasia FoundationStichting Athanasia
English pages of the website of Athanasia Foundation

Casussen en vrijwilligers gezocht (Stichting Athanasia)Stichting Athanasia
Stichting Athanasia is op zoek naar vrijwilligers en serieuze casussen binnen haar interessegebieden.

Boeken van AthanasiaStichting Athanasia
Boeken die mede in naam van Stichting Athanasia gepubliceerd zijn.

Empirische vraagstukkenStichting Athanasia
Empirisch onderzoek en theorievorming van Stichting Athanasia.

FijnstoffelijkheidStichting Athanasia
Allerlei tradities beweren dat er naast ons fysieke lichaam en onze ziel ook nog een of meer andere 'fijnstoffelijke' lichamen bestaan.

Mentale evolutieStichting Athanasia
Psychologische evolutie in het dierenrijk.

Re´ncarnatie van de persoonlijke zielStichting Athanasia
Een van de belangrijkste, succesvolste onderdelen van onderzoek naar leven na de dood is het onderzoek naar spontane herinneringen aan een vorig leven van jonge kinderen.

Postume communicatieStichting Athanasia
Onderzoek naar communicatie met overledenen.

Filosofie van de religieStichting Athanasia
Er bestaat een filosofische, rationele discussie over het mogelijke bestaan van een godheid.

Filosofie van de geestStichting Athanasia
Athanasia verdedigt in het algemeen niet-materialistische (dualistische en idealistische), interactionistische en personalistische posities binnen de filosofie van de geest.

LezingenStichting Athanasia
Lezingen van Stichting Athanasia

InterviewsStichting Athanasia
Interviews van Stichting Athanasia.

Bewust overleven na de doodStichting Athanasia
Naast bijna-doodervaringen zijn er ook aanwijzingen voor de mate en vorm waarin we bewust zijn na de dood, waaronder gevallen van herinneringen aan een spirituele preexistentie, d.w.z. aan ervaringen in een spirituele wereld voor de geboorte

Het hiernamaalsStichting Athanasia
We kunnen niet alleen trachten het bewustzijn na de dood te bestuderen, maar ook stilstaan bij kenmerken van de spirituele werkelijkheid waarin men na de dood terechtkomt.

Psychologie na de doodStichting Athanasia
In hoeverre veranderen overledenen psychologisch door het feit dat ze in een geestelijke wereld terecht komen? En in hoeverre blijven zij psychologisch juist hetzelfde functioneren als voor hun dood?

Indeling AthanasiaStichting Athanasia
Indeling van de account van Stichting Athanasia op txtxs.nl

Persoonlijke evolutieStichting Athanasia
Een personalistische visie op reincarnatie impliceert dat een en dezelfde geestelijke persoon vroeger op aarde heeft rond gelopen, vervolgens overleden is, en nu een nieuw lichaam heeft gekregen.

Interactie tussen geest en werkelijkheidStichting Athanasia
Onderzoek naar vormen van wisselwerking tussen de persoonlijke geest en de rest van de werkelijkheid.

Synchroniciteit en zinvol toevalStichting Athanasia
Zinvolle co´ncidenties die niet het gevolg zijn van telepathie, helderziendheid of psychokinese.

Filosofie van de fysieke werkelijkheidStichting Athanasia
Naast de filosofie van de geest, is Athanasia ook geinteresseerd in de filosofie van de fysieke wereld of materie.

Filosofie van het leveStichting Athanasia
Is het aardse leven primair op te vatten als een speciale vorm van fysieke ordening of heeft het eigen kenmerken die je daar niet toe kunt reduceren?

WaardeleerStichting Athanasia
Consequenties van theorievorming van Stichting Athanasia voor de waardeleer oftewel axiologie.

Zin van het levenStichting Athanasia
Athanasia erkent dat het bestaan van het lijden een probleem vormt voor iedereen die een materialistisch wereldbeeld afwijst, maar ze vat dit op als een uitdaging.