Zoek op :


Zoekpagina van de artikelendatabase
Samenvattingen
Biomassavergisting is niet duurzaamBert Stoop
Biomassavergisting is niet echt duurzaam maar in het geval van mest afkomstig van intensieve veehouderij te prefereren boven uitrijden op het land.

Voorwaarden waarmee een auteur akkoord moet gaanBert Stoop
De voorwaarden waaraan een auteur moet voldoen en moet accepteren alvorens toegelaten te worden tot de database.

Procedure voor auteursBert Stoop
Wat moet een auteur weten voordat deze tekst kan gaan plaatsen in de artikelen database?

Voorbehoud of disclaimerBert Stoop
Voorbehoud of disclaimer over juistheid artikelen, aansprakelijkheid, auteursrecht en copyright

Laatste bijdragen aan het weblogBert Stoop
Auteurs vertellen in het weblog over hun laatste bijdrages aan Txtxs. Daarnaast kan een auteur via zijn of haar profiel iets over zichzelf vertellen.

Veel gestelde vragen oftewel FAQ'sBert Stoop
Veel gestelde vragen (FAQ) beantwoord

Spurieuze koppelingen of onechte relatiesBert Stoop
Spurieuze koppelingen of onechte relaties zijn verbanden die mensen menen te zien, terwijl er eigenlijk iets anders of meer aan de hand is.

Je hoeft niet altijd te kiezen tussen twee alternatievenBert Stoop
Wie denkt dat een keuze altijd alleen maar kan bestaan uit twee alternatieven die maakt het zichzelf lastiger dan nodig is. Maar nog belangrijker is te herkennen voor welke situatie dit wel geldt en voor welke niet.

Ook cyberseks kent risico'sBert Stoop
Cyberseks is seks via het internet. Cyberseks is veilig als het gaat om geslachtsziekten of zwangerschap. Maar het gevaar van chantage ligt op de loer.

Nucleaire renaissance?Bert Stoop
Kernenergie dat was een soort eeuwige belofte: genoeg energie voor iedereen & nog goedkoop ook. Maar het is intussen niet meer geloofwaardig: de groeiprognoses waren steeds een factor tien of meer te hoog.

De constructeurs achter deze siteBert Stoop
De drie personen die samenwerken aan originele, mooie en gebruiksvriendelijke websites.

Panta rhei: alles stroomt en wat niet stroomt is geen levenBert Stoop
Tegenwoordig in onze cultuur hebben we een aantal natuurlijke processen om economische redenen als het ware stil gezet. We doen daarmee onrecht aan de natuur.

Spiritualiteit, vrijheid en engagement, een boekbesprekingBert Stoop
Spiritualiteit kan in bepaalde vrijzinnige en emanciperende varianten bevorderend werken voor engagement en morele en sociale vooruitgang.

Breek de ketting van SPAM, een hoax enz. via e-mailBert Stoop
Wie krijgt niet van tijd tot tijd een oproep via e-mail om zijn naam onder een petitie te zetten? Of een oproep om bepaalde mails niet te openen om virusbesmetting te voorkomen? Waar kun je de betrouwbaarheid van dergelijke mails checken?

Verantwoordelijkheid en schuld, vrijheid en winstBert Stoop
Nederlanders zijn niet sterk in het dragen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun economisch gedrag.

Pleidooi voor een tripartiete regeling van de bevordering van duurzaamheidBert Stoop
Een waarachtige en duurzame omslag in onze economie vraagt een integrale en integere aanpak: bedrijfsleven en overheid zouden een duit in het zakje moeten doen en de burger laten meestemmen over de besteding van een duurzame geldpot.

Mogelijk gebruik en toepassing van TxTxSBert Stoop
Op wat voor manieren kan de database van TxTxs voor u van toepassing en van voordeel zijn?

Het gebruik van TxTxS bij het voorbereiden en verspreiden van publicatiesBert Stoop
Zowel auteurs, publiek als uitgevers hebben er baat bij dat een kwalitatief goed stuk wordt aangeboden met zo min mogelijk vermijdbare kosten. Elke handeling die de kostprijs van een boek of print duurder maakt, zal iedereen zoveel mogelijk vermijden.

Het leven organiseert zich steeds tot een niveau met meer vrijheidsgradenBert Stoop
De verwachte winst van de mondiale aansluiting op het globale Internetwerk is winst op vele menselijke terreinen: bestaanszekerheid, sociale zekerheid en creatieve aansluiting.

Basiskennis opslag kernafvalBert Stoop
Hoe langer de kerncentrale Borssele in bedrijf blijft, hoe meer kernafval ontstaat dat zeker een miljoen jaar gevaarlijk is.

Milieuorganisaties presenteren lijst van 'goede' en 'foute' biomassaBert Stoop
Slechte biomassa zijn koolzaad, soja, palm- en zonnebloemolie, tarwe, bieten en mest.

Politieke peilingen, kan dat beter?Bert Stoop
Er is veel onvrede over de betrouwbaarheid en accuraatheid van politieke peilingen. Toch is dit simpelweg te verbeteren door de peilers af te rekenen op slechte voorspellingen.

Het project Kiezen Op Afstand is slecht opgezetBert Stoop
Het project KOA (Kiezen Op Afstand) beoogt de kiezer de vrijheid te geven om te stemmen via andere stembureaus dan de eigen. Wanneer men er te laat achter komt dat men geen oproepkaart heeft gekregen kan men niet meer op tijd een stempas aanvragen.

Zorgschrift –> Logboek <– InternetBert Stoop
Met een logboek op Internet kan een groep verzorgers in besloten kring ervaringen uitwisselen over het recente of toekomstige bezoek, telefoontje, kaartje, mailtje of gewoon een onderlinge mededeling doen.

Grenzen en verantwoordelijkheden over het hoofd zienBert Stoop
Permanente vraag voor de overlevingskans voor een samenleving is of de vrijheid van en de mogelijkheid tot betrokkenheid van zoveel deelnemers vergroot wordt of niet?

Uitdrukkingen met dierenBert Stoop
Er zijn veel uitdrukkingen die gebaseerd zijn op het gedrag van een dier.

Omstreden stembus experiment bij Raad van State aangeklaagd en geweerdBert Stoop
Protesten in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 werden door de overheid vernietigd. Gedupeerden die het niet eens zijn met systeem van Kiezen Op Afstand (KOA) procederen tot aan de Raad van State.

Respect bestaat niet an sich, maar moet telkens weer opgeroepen wordenBert Stoop
Respect is een samenstel van twee andere begrippen die ook zelf het beste open kunnen blijven. Het gaat om het spanningsveld van betrokken zijn bij ander en het houden van de juiste afstand tot die ander.

Bio-energie vergroot voedselprobleemBert Stoop
Met de vraag naar bio-energie komt de mondiale voedselvoorziening onder druk te staan.

Bijzondere methodenBert Stoop
Zestig jaar geleden trokken, onder leiding van kapitein Westerling, onze speciale troepen over het Indonesische eiland Celebes om orde en rust te herstellen. Anet Bleich schreef erover in haar column in de Volkskrant.

Blauwdruk voor de organisatiestructuur van een politieke partijBert Stoop
Het doel van een degelijke partijstructuur is niet alleen democratie en participatie van de leden, maar ook een gevoel van saamhorigheid en vooral: beheersbaarheid van conflicten.

Hypotheekrenteaftrek, gasbaten en energiebeleidBert Stoop
Er zijn verschillende argumenten om de hypotheekaftrek af te schaffen en de aardgasbaten voor andere doelen te benutten. Het ligt voor de hand om die gasbaten deels te gebruiken voor de toepassing van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

Raad van State: geen raad met dubbele pettenBert Stoop
Oud-politici, soms persoonlijk verantwoordelijk voor de wetgeving horen niet in de Raad van State op de stoel van de rechter te zitten.

Het gevecht om het politieke midden en een sterke politieke visieBert Stoop
Er is weer ruimte in het politieke midden voor partijen met een partijcultuur waarin de integratie tussen sociaal en liberaal levend wordt gemaakt en gehouden.

Nieuwe kolencentrales zijn doodsteek voor windenergie, WKK en KyotoBert Stoop
Door de bouw van 5 grote kolencentrales van elk 1000 MegaWatt [MW], wordt de uitbreiding van windenergie en Warmte Kracht Koppeling [WKK] onmogelijk gemaakt. Er wordt zo een streep gezet door de bouw van 6000 MW extra windvermogen en ruim 5000 MW WKK.

Peak coal: the end of coal is soonBert Stoop
We will be graceful afterwards we were compelled by the end of oil and coal reserves to hasten to bring energy efficiency technologies and energy saving measures into practice and to develop renewable energy sooner and better.

Een boeddhistische visie op duurzaamheid en energiegebruikBert Stoop
Een basisbeginsel van het boeddhisme luidt: andere levende wezens niet schaden, maar helpen. Dat ligt in één lijn met wat duurzaamheid oorspronkelijk betekende: moeder aarde, de wereld, niet slechter achterlaten dan je haar hebt aangetroffen.

Peak Food: permanente crisisBert Stoop
Behalve de drie recente crises die de wereld nu mee maakt [Financieel, Energie, Klimaat], is er al jaren Peak Food, een permanente crisis, die in de toekomst zal verergeren. Alle vier crises beïnvloeden en versterken elkaar.