Zoek op :


Zoekpagina van de artikelendatabase
Samenvattingen
Mijn Antwoord op Jos de Mul’s “Onzingeving , Moedwil en Misverstand in Hermans’Ted van Loon
In dit artikel wordt aangegeven dat persoonlijkheid een overheersende rol speelt in het tot stand komen van een oeuvre of dit nu filosofie is of het schrijven van romans.

Mijn reactie op Jos de Mul: Wittgenstein 2.0Ted van Loon
Aanvullende opmerking over Jos de Mul's stelling:Inhoeverre zal door de mediatic turn lineaire communicatie vervangen kunnen worden door databasecommunicatie.